Trygve Haavelmo

Trygve Haavelmo ved Cowles Commission, University of Chicago i mars 1947.

Trygve Magnus Haavelmo ble født i Skedsmo i 1911. I 1930 begynte han å studere sosialøkonomi og ble cand.oecon i 1933. Haavelmo studerte under Ragnar Frisch og begynte som en av mange assistenter på Universitetets økonomiske institutt som var opprettet året i 1932 som et rent forskningsinstitutt. I 1935 ble han beregningsleder ved Instituttet. Høsten 1936 studerte Haavelmo ved Department of Statistics, London University College. Våren 1938 var han på studiereise til Berlin, Genève, Paris og Oxford. I studeåret 1938/39 underviste Haavelmo i statistikk ved Aarhus Universitet. I juni 1939 dro Haavelmo til USA på et studieopphold. I 1940-41 var Haavelmo  Rockefellerstipendiat. Fra 1942-44 arbeidet Haavelmo som statistiker ved Nortraships kontor i New York og i 1944-46 som handelssekretær ved den norske ambassaden i Washington. Det var i 1943-44 at Haavelmo publiserte arbeidene som ble grunnleggende før økonometrien og som han 45 år senere skulle få Nobelpris for.

I avhandlingen "The Probability Approach in Econometrics" og i andre artikler introduserte Haavelmo et sannsynlighetsteoretisk grunnlag for analyse av økonomiske sammenhenger. Haavelmo er særlig kjent for sitt arbeid med identifikasjonsproblemer og estimering av simultane økonomiske strukturlikninger. Hans ideer ble lagt til grunn for virksomheten ved Cowles Commission i Chicago der moderne økonometriske metoder ble utviklet fra 1944 under ledelse av Jacob Marschak. Haavelmo arbeidet ved Cowles Commission 1946 før han vendte tilbake til Norge i mars 1947.

I Norge arbeidet Haavelmo i 1947-48 som byråsjef under finansminister Erik Brofoss med Nasjonalbudsjettet 1948. Han ble utnevnt til professor i mars 1948 og var professor i 31 år før han gikk av i 1979. Nobelprisen kom som en overraskelse ti år senere og var den første Nobelpris tildelt for økonometrisk arbeid.

Haavelmo hadde dyptpløyende teoretiske interesser, ikke minst i anvendt makroøkonomi. Han ble også trukket som medlem av offentlige ekspertutvalg som uformell rådgiver. I 1960 utga han boken ”A Study in the Theory of Investment”, et emne som hadde opptatt ham siden han studerte Wicksell og Keynes på 1930-tallet. Boken la særlig vekt på tilbudssiden i kapitalvaremarkedet. Noen år tidligere i 1954 utga han boken ”A Study in the Theory of Economic Evolution”, som var nyskapende når det gjaldt metodisk tilnærming til økonomisk utvikling. Begge disse monografiene omfattet  innovative ideer som andre førte videre og til dels fikk æren for. Haavelmos forelesninger i økonomisk teori over 30 år satte et sterkt preg på norsk økonomisk-teoretisk tenkemåte. I forelesningene tok han ofte utgangspunkt i en kritisk vurdering av gjengse oppfatninger. Forelesningene dekket et vidt felt av emner som likevektsteori, sysselsettingsteori, inflasjon og vekst. Mot slutten av av sin yrkeskarriere tok han opp de miljømessige konsekvensene av økonomisk utvikling, og behovet for mekanismer som kan begrense miljøutslipp.

Mer om Haavelmo finner du i linkene på denne siden. Videre finnes det også en oversikt over Haavelmos publiserte arbeider.

 

Kilder

Moene, Karl Ove and Asbjørn Rødseth (1991). Nobel Laureate Trygve Haavelmo, Journal of Economic Perspectives. 5(3), 175-192.

The Nobel Memorial Prize in Economics 1989, Scandinavian Journal of Economics. 92(1) (1990), 25-30.

Bjerkholt, Olav (2005). Trygve Haavelmo - Økonomiprisen 1989 i Norske nobelprisvinnere - fra Bjørnson til Kydland, Universitetsforlaget.

Bjerkholt, Olav (2005). Frisch's econometric laboratory and the rise of Trygve Haavelmo's Probability Approach, Econometric Theory. 21(3), 491- 533.

Bjerkholt, Olav (2007). Writing "the probability approach" with nowhere to go: Haavelmo in the United States, 1939-1944, Econometric Theory. 23(5), 775-837

Bjerkholt, Olav (2008). Trygve Haavelmo's visit in Aarhus 1938-39, Nationaløkonomisk tidsskrift. 146(1), 66-88.

Bjerkholt, Olav (2011). Trygve Haavelmos økonometriske rundreise 1933-47.
En Nobelpris blir til
. Foredrag i Statsøkonomisk Forening, 19. september 2011.

Anderson, Theodore W. (1991). Trygve Haavelmo and Simultaneous Equation Models, Scandinavian Journal of Statistics. 18(1), 1-19.

Christiansen, Vidar and Asbjørn Rødseth (2000), In Memoriam: Trygve Haavelmo, 1911-1999, Scandinavian Journal of Economics. 102(2), 181-191.

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989. 

 

Aktuelt om Haavelmo

Anundsen, André K., Tord S. H. Krogh, Ragnar Nymoen, Jon Vislie (2014): Overdeterminacy and endogenous cycles: Trygve Haavelmo’s business cycle model and its implications for monetary policy. Metroeconomica, volume 65 (3), p. 460-486  doi: 10.1111/meca.12049.