English version of this page

Nøkkeltall 2018

 

 

 
Vitenskapelige årsverk  59,45
Teknisk-administrative årsverk 11,2
Programstudenter 538
Ferdige kandidater master 57
Ferdige kandidater bachelor       34
Publikasjoner 45
Avlagte doktorgrader 5
Totalte kostnader 80,2 mill.kr.
Prosentandel eksternt finansiert 27%

 

Publisert 19. feb. 2019 14:36 - Sist endret 4. juli 2019 14:37