Nøkkeltall 2017

 

 

 
Vitenskapelige årsverk  62,2
Teknisk-administrative årsverk 13
Programstudenter 510
Ferdige kandidater master 45
Ferdige kandidater bachelor       33
Publikasjoner 54
Avlagte doktorgrader 12
Totale kostnader 78,8 millioner kroner
Prosentandel eksternt finansiert 36%

 

Publisert 12. feb. 2018 16:13 - Sist endret 19. feb. 2019 13:29