Nøkkeltall 2016

   
Vitenskapelige årsverk 61,75
Teknisk-adminstrative årsverk 13
Programstudenter 510
Ferdige kandidater master 51
Ferdige kandidater bachelor 19
Publikasjoner 60
Avlagte doktorgrader 8
Totale kostnader 73,5  mill. kr.
%-andel eksternt finansiert 47%
Alle tall (bortsett fra økonomi) er DBH-tall.
Publisert 14. feb. 2017 14:32 - Sist endret 12. feb. 2018 13:06