Nøkkeltall 2015

   
Vitenskapelige årsverk 64,8
Teknisk-adminstrative årsverk 12
Programstudenter 495
Ferdige kandidater master 81
Ferdige kandidater bachelor 33
Publikasjoner 54
Avlagte doktorgrader 12
Totale kostnader 70,7 mill. kr.
%-andel eksternt finansiert 42%
Alle tall (bortsett fra økonomi) er DBH-tall.
Publisert 6. jan. 2016 14:59 - Sist endret 2. mai 2016 12:37