Nøkkeltall 2014

   
Vitenskapelige årsverk 65,4
Teknisk-adminstrative årsverk 10,2
Programstudenter 514
Ferdige kandidater master 67
Ferdige kandidater bachelor 45
Publikasjoner 65
Avlagte doktorgrader 10
Totale kostnader 72,4 mill. kr.
%-andel eksternt finansiert 45%
Alle tall (bortsett fra økonomi) er DBH-tall.
Publisert 26. feb. 2015 12:41 - Sist endret 23. apr. 2015 09:00