Nøkkeltall 2013

   
Vitenskapelige årsverk 66,3
Teknisk-adminstrative årsverk 10
Programstudenter 536
Ferdige kandidater master 60
Ferdige kandidater bachelor 29
Publikasjoner 48
Avlagte doktorgrader 7
Totale kostnader 67,9 mill. kr.
%-andel eksternt finansiert 42%
Alle tall (bortsett fra økonomi) er DBH-tall.
Publisert 26. feb. 2015 12:40 - Sist endret 3. mars 2015 15:26