Nøkkeltall 2012

   
Vitenskapelige årsverk 64,8
Teknisk-adminstrative årsverk 11
Programstudenter 554
Ferdige kandidater master 77
Ferdige kandidater bachelor 30
Publikasjoner 55
Avlagte doktorgrader 7
Totale kostnader 62,6 mill. kr
%-andel eksternt finansiert 38%
Alle tall (bortsett fra økonomi) er DBH-tall.
Publisert 26. feb. 2015 12:40 - Sist endret 3. mars 2015 15:28