Nøkkeltall 2011

   
Vitenskapelige årsverk 56,5
Teknisk-adminstrative årsverk 12
Programstudenter 567
Ferdige kandidater master 80
Ferdige kandidater bachelor 34
Publikasjoner 41
Avlagte doktorgrader 11
Totale kostnader 58,8 mill. kr.
%-andel eksternt finansiert 30 %
Alle tall (bortsett fra økonomi) er DBH-tall.
Publisert 23. mai 2012 14:29 - Sist endret 3. mars 2015 15:30