Nøkkeltall 2010

   
Vitenskapelige årsverk 56
Teknisk-adminstrative årsverk 12,8
Programstudenter 596
Ferdige kandidater master 79
Ferdige kandidater bachelor 34
Publikasjoner 60
Avlagte doktorgrader 7
Totale kostnader 61,1 mill. kr.
%-andel eksternt finansiert 32 %
Alle tall (bortsett fra økonomi) er DBH-tall.
Publisert 23. mai 2012 14:28 - Sist endret 3. mars 2015 15:32