Nøkkeltall 2009

   
Vitenskapelige årsverk 58
Teknisk-adminstrative årsverk 14
Programstudenter 653
Ferdige kandidater master 77
Ferdige kandidater bachelor 54
Publikasjoner 49
Avlagte doktorgrader 7
Totale kostnader 48.4 mill. kr.
%-andel eksternt finansiert 21%
Alle tall (bortsett fra økonomi) er DBH-tall.
Publisert 23. mai 2012 10:29 - Sist endret 3. mars 2015 15:33