English version of this page

Programrådet

Programrådet har ansvar for drift og utvikling av studieprogrammene i samfunnsøkonomi.  Instituttleder oppnevner programledere og medlemmer av programrådet. Rådet består av 7 medlemmer, hvorav 2 studentrepresentanter. Rådet har 5-6 møter per år.

Medlemmer av programrådet for studieprogrammene i samfunnsøkonomi for perioden 01.01.2016 – 31.12.2019:

 

Navn e-post
Steinar Holden (leder) steinar.holden@econ.uio.no
Tone Ognedal (bachelor) tone.ognedal@econ.uio.no
Ragnar Nymoen (master) ragnar.nymoen@econ.uio.no
Tore Nilssen (ph.d.) tore.nilssen@econ.uio.no

Studentrepresentanter:

 
Deisy Katherin Cabezas Pillaca

deisykc@student.sv.uio.no

Oliver Groth Pettersen olivergp@student.sv.uio.no
vara:  
Sondre Engebrethsen sondrje@student.sv.uio.no
   

I tillegg møter fra adm.

 
Kristina Huglen kristina.huglen@econ.uio.no
Mari Strønstad Øverås m.s.overas@econ.uio.no
Sofie Kjernli-Wijnen sofie.kjernli-wijnen@econ.uio.no
Marte Emilie Engebretsen m.e.engebretsen@econ.uio.no

Sekretær:

 
Tone Enger tone.enger@econ.uio.no