English version of this page

Programrådet

Programrådet har ansvar for drift og utvikling av studieprogrammene i samfunnsøkonomi.  Instituttleder oppnevner programledere og medlemmer av programrådet. Rådet består av 6 medlemmer, hvorav 2 studentrepresentanter. Rådet har 5-6 møter per år.

Medlemmer av programrådet for studieprogrammene i samfunnsøkonomi for perioden 01.01.2020 – 31.12.2023:

 

Navn e-post
Steinar Holden (leder) steinar.holden@econ.uio.no
Tone Ognedal (bachelor) tone.ognedal@econ.uio.no
Ragnar Nymoen (master) ragnar.nymoen@econ.uio.no
Karen Helene Ulltveit-Moe (ph.d.) k.h.ulltveit-moe@econ.uio.no

Studentrepresentanter:

 
Adrian Evertsson

nilsaev@student.sv.uio.no

Kaja Dørum Haug kajadh@student.ilos.uio.no
vara:  
Casper Berg Hauge casperbh@student.sv.uio.no

I tillegg møter fra adm.

 
Oda A. Aune o.a.aune@econ.uio.no
Kristina Huglen kristina.huglen@econ.uio.no
Mari Strønstad Øverås m.s.overas@econ.uio.no
Sofie Kjernli-Wijnen sofie.kjernli-wijnen@econ.uio.no

Sekretær:

 
Tone Enger tone.enger@econ.uio.no