English version of this page

Programrådet

Programrådet har ansvar for drift og utvikling av studieprogrammene i samfunnsøkonomi.  Instituttleder oppnevner programledere og medlemmer av programrådet. Rådet består av 6 medlemmer, hvorav 2 studentrepresentanter. Rådet har 5-6 møter per år.

Medlemmer av programrådet for studieprogrammene i samfunnsøkonomi for perioden 01.01.2016 – 31.12.2019:

 

Navn e-post
Steinar Holden (leder) steinar.holden@econ.uio.no
Tone Ognedal (bachelor) tone.ognedal@econ.uio.no
Ragnar Nymoen (master) ragnar.nymoen@econ.uio.no
Tore Nilssen (ph.d.)  perm. H-19 tore.nilssen@econ.uio.no
Karen Helene Ulltveit-Moe (ph.d.)  vikar H-19 k.h.ulltveit-moe@econ.uio.no

Studentrepresentanter:

 
Magnus Hagder Olsen magnhols@student.sv.uio.no
Kaja Dørum Haug kajadh@student.ilos.uio.no
vara:  
Mari Kristine Knutsen marikknu@student.sv.uio.no

I tillegg møter fra adm.

 
Oda A. Aune o.a.aune@econ.uio.no
Marte Emilie Engebretsen m.e.engebretsen@econ.uio.no
Kristina Huglen kristina.huglen@econ.uio.no
Mari Strønstad Øverås m.s.overas@econ.uio.no
Sofie Kjernli-Wijnen (permisjon) sofie.kjernli-wijnen@econ.uio.no

Sekretær:

 
Tone Enger tone.enger@econ.uio.no