Seminarledere høsten 2022

Økonomisk institutt søker gode kandidater til seminarlederstillinger ved instituttet høsten 2022.

Hvem kan søke?

 • studenter som går samfunnsøkonomisk analyse som er på sitt tredje studieår eller senere, og tar ECON3010 inneværende semester / har bestått ECON3010
 • studenter som går på master in Economics
 • ferdige kandidater med mastergrad i samfunnsøkonomi

Vi søker seminarledere i følgende emner høsten 2022

Hva gjør du som seminarleder?

 • organiserer og leder seminarene
 • gir faglige innledninger samt gjennomgår seminaroppgaver på seminar
 • svarer på spørsmål fra studentene
 • retter og gir tilbakemelding på eventuelle øvelsesoppgaver
 • deltar på seminarlederopplæring i regi av instituttet, samt møter med emneansvarlig
 • er et bindeledd mellom studenter og emneansvarlig
 • sørger for et godt sosialt læringsmiljø og en god arena for faglig diskusjon

Mer informasjon om seminarlederrollen kan du finne på instituttets ressursside for seminarledere

Søknadsfrist: 13. mai 2022

Lønn

 • Studenter, timelønn: 236,40 kr.
 • Ferdige kandidater, timelønn: 264,50 kr.

Søknaden skal inneholde

 • karakterutskift (pdf-fil)
 • et kort motivasjonsbrev, max 200 ord
 • eventuelle referanser

Søknadsskjema

Søknadene behandles etter at søknadsfristen er utløpt. Aktuelle kandidater kan kalles inn til møte i forkant av ansettelse.

Spørsmål? Ta kontakt på post@econ.uio.no.

Publisert 28. apr. 2022 13:22 - Sist endret 9. mai 2022 13:12