Seminarledere våren 2021

Økonomisk institutt søker seminarledere til emner våren 2021. Grunnet Covid-19 vil det sannsynligvis i de fleste emner være hybrid undervisning (fysisk og digital).

Søknadsfrist: 15. november 2020

Hvem kan søke?

 • studenter som går Samfunnsøkonomisk analyse som er på sitt tredje studieår eller senere, og har bestått ECON3010
 • studenter som går på master in Economics
 • ferdige kandidater med mastergrad i samfunnsøkonomi

Emner våren 2021

Vi søker seminarledere i følgende emner våren 2021

Hva gjør en seminarleder?

 • organiserer og leder seminarene
 • gir faglige innledninger samt gjennomgår seminaroppgavene på seminar
 • svarer på spørsmål fra studentene
 • retter og gir tilbakemelding på studentenes obligatoriske øvelsesoppgaver
 • deltar på to seminarledermøter i starten av semesteret, ett for alle seminarledere og ett møte med emneansvarlig
 • er et mellomledd mellom studenter og emneansvarlig
 • sørger for et godt læringsmiljø og en god arena for faglig diskusjon

Mer informasjon om seminarlederrollen kan du finne på instituttets ressursside for seminarledere

Lønn

 • Studenter, timelønn: 231,40 kr.
 • Ferdige kandidater, timelønn: 260,00 kr.

Du får betalt 3 timer pr. time undervisning (inkluderer forberedelsestid) og 0,75 time per rettet obligatorisk øvelsesoppgave. 

Søknaden skal inneholde

 • karakterutskift (pdf-fil)
 • et kort motivasjonsbrev, max 200 ord
 • Evt. referanser

Søknadsskjema

Søknadene behandles etter at søknadsfristen er utløpt. Aktuelle kandidater kan kalles inn til møte i Zoom.

Spørsmål? Ta kontakt på post@econ.uio.no.

Publisert 2. nov. 2020 10:14 - Sist endret 2. nov. 2020 10:14