Seminarledere høsten 2020

Økonomisk institutt søker seminarledere til emner høsten 2020.

Søknadsfrist: 3. mai 2020

 

Grunnet korona må vi ta utgangspunkt i at all seminarundervisning hele semesteret blir digitalt. Det kan være mulighet for at det åpnes opp for noe fysisk undervisning etter hvert, men dette er meget usikkert og kommer an på myndighetenes føringer utover høsten.

Hvem kan søke?

 • Studenter som går Samfunnsøkonomisk analyse og som er på sitt tredje studieår eller senere, og har bestått ECON3010
 • Studenter som går på master in Economics
 • Ferdige kandidater med mastergrad i samfunnsøkonomi

Emner høsten 2020

Vi søker seminarledere i følgende emner høsten 2020: 

Hva gjør en seminarleder?

 • organiserer og leder seminarene
 • retter og gir tilbakemelding på studentenes obligatoriske øvelsesoppgaver
 • deltar på seminarledermøte i starten av semesteret
 • er et mellomledd mellom studenter og emneansvarlig
 • sørger for et godt læringsmiljø og en god arena for faglig diskusjon
 • gir faglige innledninger samt gjennomgår seminaroppgavene på seminar
 • trekker frem faglige sammenhenger i pensum
 • svarer på spørsmål fra studentene

Mer informasjon om seminarlederrollen kan du finne på instituttets ressursside for seminarledere

Lønn

 • 1000-2000 emner timelønn: 230,20 kr.
 • 3000-4000 emner timelønn: 258,60 kr.

Du får betalt 3 timer pr. time undervisning (inkluderer forberedelsestid) og 0,75 time per rettet obligatorisk øvelsesoppgave. Du får også betalt for tiden du tilbringer på seminarledermøte (2 timer). 

Søknad

Søknadsskjema

Søknadene behandles etter søknadsfristens utløp.

Ved spørsmål, ta kontakt med post@econ.uio.no 

Publisert 22. apr. 2020 13:50 - Sist endret 22. apr. 2020 13:50