I media - Side 8

Kalle Moene
Publisert 22. feb. 2016 15:51

Kalle Moene i Klassekampen om modellbruk og realitetsorientering i økonomifaget. Lørdag 20. februar.

Katinka Holtsmark
Publisert 22. feb. 2016 15:48

Er det for mange modeller og for mye matematikk i økonomifaget? Katinka Holtsmark i spalten "Økonomen svarer" i Klassekampen, torsdag 18. februar.

Kjell Gunnar Salvanes
Publisert 22. feb. 2016 15:45

– Omstillingen bort fra en særnorsk oljeboomøkonomi blir verre enn de fleste  har tenkt seg, tror NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes. Bergens Tidende, onsdag 10. februar.

Steinar Holden
Publisert 22. feb. 2016 15:43

Hovedproblemet med ny teknologi er neppe jobbene som forsvinner, men inntektsforskjellene som skapes, skriver Steinar Holden i DN, torsdag 4. februar.

Sara Cools
Publisert 22. feb. 2016 15:40

Blir man lykkeligere av å ha mer penger, å ha mer penger enn andre eller å ha mer penger enn man hadde i fjor? Sara Cools i "Økonomen svarer" i Klassekampen, torsdag 4. februar.

Publisert 1. feb. 2016 11:15

Konliktene som skaper krig og flyktningstrømmer, er komplekse. Mer kunnskap må til for å finne varig fred, skriver Kalle Moene i DN, lørdag 30. januar.

Simen Markussen
Publisert 29. jan. 2016 12:43

Vi trenger en velferdsstat som bidrar til omstilling – ikke utstøting. Og det haster. Simen Markussen, DN fredag 29. januar.

Bertil Tungodden
Publisert 29. jan. 2016 12:37

Professor Bertil Tungodden ønsker å finne svar på hvorfor mennesker oppfatter økonomisk ulikhet forskjellig. Nå har han fått 22 millioner kroner i forskningsstøtte for å gjøre arbeidet lettere. Bertil Tungodden i Bergens Tidende,  27. januar.

Mari Rege
Publisert 29. jan. 2016 11:35

Jobbtap kan gå på helsa, barna og ekteskapet løs. Mari Rege i DN, fredag 22. januar 2016.

Katinka Holtsmark
Publisert 29. jan. 2016 11:25

«Hva er egentlig vekst», spør én leser, mens en annen lurer på hvorfor økonomer «ikke tar nullvekst på alvor». Er det sant, og trenger vi økonomisk vekst? Katinka Holtsmark i Klassekampen, 21. januar 2016.

Karen Helene Ulltveit-Moe
Publisert 29. jan. 2016 11:18

Vi trenger en arbeidstidsregulering tilpasset dagens arbeidsliv. Bare slik ivaretar vi systemets legitimitet. Karen Helene Ulltveit-Moe i DN, fredag 15. januar.

Askill Harkjerr Halse
Publisert 29. jan. 2016 11:01

Hvilke samfunnsøkonomiske og fordelingsmessige effekter har BSU-ordningen? Askill Harkjerr Halse i Klassekampen, torsdag 14. januar.

Sara Cools
Publisert 29. jan. 2016 10:53

Øker lønnsforskjellene mellom menn og kvinner når de får barn? Sara Cools is Klassekampen, torsdag 7. januar.

Kalle Moene
Publisert 20. jan. 2016 10:04

I en verden med stadig mer leksibel lovlydighet trenger vi en sterk økonomisk påtalemyndighet, skriver Kalle Moene og Tina Søreide i DN, fredag 15. januar.

Publisert 7. feb. 2014 14:10

Brasil er ett av landene i Latin-Amerika som har opplevd størst fattigdomsreduksjon de siste årene. Nå vil forskere finne ut hvorfor og hvordan andre latinamerikanske land kan følge etter. - Det er nettopp denne reduksjonen i fattigdommen som gjør det så interessant å forske mer på kontinentet, sier Moene.