I media - Side 7

Barn som sitter og skriver
Publisert 15. juni 2020 14:58

Offentlig og privat sektor produserer de varer og tjenester sektorene egner seg best for. Produktivitetsutviklingen er et spørsmål om tjenester eller ei, ikke om offentlig eller privat.

Reir med egg
Publisert 19. mai 2020 15:00

Forskningsrådets satsing på seg selv gjør det til en gjøkunge som tar plassen til dem som egentlig skal være der: gode, meriterte fagfolk.