I media - Side 5

Håndtrykk
Publisert 18. mars 2021 13:20

Nødvendige kompromisser kan være politisk og ideologisk upopulære. Det gjelder både i USA og i Norge – og selv om kompromissene aldri så mye tjener majoritetens interesser.

Mange åpne bøker
Publisert 15. mars 2021 11:13

I flommen av forskning som vi overstrømmes av – der mye er middelmådig til dårlig – gjør gode tidsskrifter en stor innsats i å skille den beste forskningen fra resten.

Bildet kan inneholde: fotografi, kamera linse, linse, kameraer og optikk, himmel.
Publisert 12. mars 2021 15:16

Straks du nevner ordet sosialisme i dannet selskap, er det som om en Leca-blokk har deiset ned i forsamlingen. Straffen er en umiddelbar debatt med Kristin Clemet.