I media - Side 4

Karen Helene Ulltveit-Moe
Publisert 28. mars 2017 13:51

Fakkeltogene foran Stortinget i vinter handler om mye mer enn ulv. De er et varsel om at vi må bli flinkere på omstilling, skriver Karen Helene Ulltveit-Moe i DN, fredag 24. mars.

Rolf Aaberge
Publisert 23. mars 2017 11:30

Småbruk har ikke vært veien til den norske velstanden og likheten i etterkrigstiden, slik Ottar Brox hevder, skriver Rolf Aaberge, Jørgen Modalsli og Espen Søbye i Klassekampen, lørdag 18. mars.

Simen Markussen
Publisert 23. mars 2017 11:24

Utviklingen det siste tiåret er alarmerende, sier Simen Markussen, sitert i Aftenposten som viser til forskningsrapporten "Egalitarianism under Pressure" av Simen Markussen og Knut Røed, mandag 13. mars.

Foto av Steinar Holden
Publisert 9. mars 2017 14:22

Robotisering tar jobber, men på lengre sikt er økende ulikhet den største trusselen mot sysselsettingen, skriver Steinar Holden i DN, torsdag 9. mars.

Kalle Moene
Publisert 6. mars 2017 13:45

Erfaringer fra hele verden viser akutt behov for nye og enkle måter å omfordele inntekt på, sier Kalle Moene og Debraj Ray i Apollon, tirsdag 31 januar.

Rolf Aaberge
Publisert 6. mars 2017 13:42

Inntektsutviklingen i Norge skaper større klasseskiller: LO-Aktuelt skriver om en studie lagt frem av Rolf Aaberge, Tony Atkinson, og Jørgen Modalsli.

Knut Røed
Publisert 6. mars 2017 13:32

Det er viktig at en ny Afp-ordning bidrar til at folk står i jobb lengre, samtidig som man tar hensyn til «sliterne», sier Knut Røed, sitert i DN, fredag 3. mars.

Halvor Mehlum
Publisert 6. mars 2017 13:27

For å kunne gjeninnføre skatt på arv må befolkningen modnes og forstå at arveskatten gjelder alle og er en veldig rettferdig skatt, sier Halvor Mehlum til LO-Aktuelt, torsdag 2. mars.

Jo Thori Lind
Publisert 6. mars 2017 13:23

Små endringer i Kina gir store konsekvenser for verdensøkonomien. Jo Thori Lind og Halvor Mehlum kommenterer i Aftenposten, onsdag 1. mars.

Knut Røed
Publisert 6. mars 2017 13:17

Det er også en mer langsiktig trend i retning av at unge i større grad faller utenfor arbeidsmarkedet på en mer varig basis, noe som blant annet kommer til syne i uføreraten blant ungdom, sier Knut Røed, sitert i DN, tirsdag 28. februar.

Kalle Moene
Publisert 6. mars 2017 13:11

At alle fortjener sin markedsverdi, er en illusjon, skriver Kalle Moene i DN lørdag, 25 februar.

Sara Cools
Publisert 6. mars 2017 13:08

Hva betyr det at noe er «samfunnsøkonomisk lønnsomt»? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 23 februar.

Kalle Moene
Publisert 22. feb. 2017 11:28

De kollektive lønnsforhandlingene er under press, men det viktigste vi kan bevare for å drive utjevning, sier Kalle Moene, sitert i Bergens Tidende, lørdag 18. februar.

Carl Henrik Knutsen
Publisert 21. feb. 2017 15:17

Etter at gruver åpner, øker korrupsjonen lokalt, viser vår studie av gruvevirksomhet i Afrika. Annen økonomisk aktivitet har ikke samme effekt, skriver Carl Henrik Knutsen, Andreas Kotsadam, Eivind Hammersmark Olsen og Tore Wig i DN, lørdag 4. februar.

Kalle Moene
Publisert 21. feb. 2017 15:17

En effekt av at bedriftene er eid av de ansatte er at de vedlikeholdes bedre, sier Kalle Moene, sitert i Ukeavisen Ledelse, fredag 3. februar.

Kjetil Storesletten
Publisert 21. feb. 2017 15:17

SSBs analyser og forskning på makroøkonomi bør foregå i forskningens forntsjikt. Da må det faglige rammeverket utvides, skriver Hilde C. Bjørnland og Kjetil Storesletten i DN, onsdag 1. februar.

Magne Mogstad
Publisert 21. feb. 2017 15:17

Vi trenger forskning fra SSB - relevant forskning med vitenskapelig kvalitetssikring, skriver Torfinn Harding og Magne Mogstad i DN, onsdag 1. februar.

Kjetil Storesletten
Publisert 21. feb. 2017 15:14

Kjetil Storesletten er landets mest publiserte økonom. Nå går han til angrep på SSB-forskerne for å ikke klare det samme. Kjetil Storesletten i Klassekampen, lørdag 28. januar.

Rolf Aaberge
Publisert 21. feb. 2017 15:12

Inntektsforskjellene mellom folk var vesentlig større for 100 og 150 år siden enn i dag, sier Rolf Aaberge, sitert i A-magasinet, fredag 27. januar.

Halvor Mehlum
Publisert 21. feb. 2017 15:12

Om ein i utgangspunktet synest at staten er for stor, er det freistande å henta argument frå slike likevektsmodellar, seier Halvor Mehlum, sitert i Klassekampen, torsdag 26. januar.

Knut Røed
Publisert 21. feb. 2017 15:12

Det er bra med likevektsmodeller, men slike modeller er i sin natur virkeligshetsfjerne, og siden økonomien aldri er i likevekt, trenger vi modeller som fanger opp mer erfaringsbasert kunnskap om økonomiske sammenhenger, sier Knut Røed, sitert i Klassekampen, lørdag 21. januar.

Foto av Kalle Moene
Publisert 21. feb. 2017 15:12

De kommer i egne jetfly for å fortelle oss at ulikheten i verden er litt for stor, skriver Kalle Moene i DN, lørdag 21. januar.

Foto av Ragnar Torvik
Publisert 21. feb. 2017 15:12

Jeg er ikke veldig begeistret. Trump er valgt på en retorikk som er splittende. Det er ikke det verden trenger, sier Ragnar Torvik, sitert i Adresseavisen, fredag 20. januar.

Mari Rege
Publisert 21. feb. 2017 15:11

Karakter på orden og oppførsel kan bidra til at vurderingen brukes som et negativt virkemiddel i stedet for et virkemiddel som skal støtte elevenes sosiale og emosjonelle utvikling, sier Mari Rege, sitert i Aftenposten, torsdag 19. januar.

Kalle Moene
Publisert 21. feb. 2017 15:10

Det er en voldsom etterspørsel etter å rangere land på ulike felt, men slike lister er ingen fasit på for eksempel hvilket land som er best å leve i, sier Kalle Moene, sitert i Vårt Land, torsdag 19. januar.