I media - Side 4

Halvor Mehlum
Publisert 6. mars 2017 13:27

For å kunne gjeninnføre skatt på arv må befolkningen modnes og forstå at arveskatten gjelder alle og er en veldig rettferdig skatt, sier Halvor Mehlum til LO-Aktuelt, torsdag 2. mars.

Jo Thori Lind
Publisert 6. mars 2017 13:23

Små endringer i Kina gir store konsekvenser for verdensøkonomien. Jo Thori Lind og Halvor Mehlum kommenterer i Aftenposten, onsdag 1. mars.

Knut Røed
Publisert 6. mars 2017 13:17

Det er også en mer langsiktig trend i retning av at unge i større grad faller utenfor arbeidsmarkedet på en mer varig basis, noe som blant annet kommer til syne i uføreraten blant ungdom, sier Knut Røed, sitert i DN, tirsdag 28. februar.

Kalle Moene
Publisert 6. mars 2017 13:11

At alle fortjener sin markedsverdi, er en illusjon, skriver Kalle Moene i DN lørdag, 25 februar.

Sara Cools
Publisert 6. mars 2017 13:08

Hva betyr det at noe er «samfunnsøkonomisk lønnsomt»? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 23 februar.

Kalle Moene
Publisert 22. feb. 2017 11:28

De kollektive lønnsforhandlingene er under press, men det viktigste vi kan bevare for å drive utjevning, sier Kalle Moene, sitert i Bergens Tidende, lørdag 18. februar.

Carl Henrik Knutsen
Publisert 21. feb. 2017 15:17

Etter at gruver åpner, øker korrupsjonen lokalt, viser vår studie av gruvevirksomhet i Afrika. Annen økonomisk aktivitet har ikke samme effekt, skriver Carl Henrik Knutsen, Andreas Kotsadam, Eivind Hammersmark Olsen og Tore Wig i DN, lørdag 4. februar.

Kalle Moene
Publisert 21. feb. 2017 15:17

En effekt av at bedriftene er eid av de ansatte er at de vedlikeholdes bedre, sier Kalle Moene, sitert i Ukeavisen Ledelse, fredag 3. februar.

Kjetil Storesletten
Publisert 21. feb. 2017 15:17

SSBs analyser og forskning på makroøkonomi bør foregå i forskningens forntsjikt. Da må det faglige rammeverket utvides, skriver Hilde C. Bjørnland og Kjetil Storesletten i DN, onsdag 1. februar.

Magne Mogstad
Publisert 21. feb. 2017 15:17

Vi trenger forskning fra SSB - relevant forskning med vitenskapelig kvalitetssikring, skriver Torfinn Harding og Magne Mogstad i DN, onsdag 1. februar.

Kjetil Storesletten
Publisert 21. feb. 2017 15:14

Kjetil Storesletten er landets mest publiserte økonom. Nå går han til angrep på SSB-forskerne for å ikke klare det samme. Kjetil Storesletten i Klassekampen, lørdag 28. januar.

Rolf Aaberge
Publisert 21. feb. 2017 15:12

Inntektsforskjellene mellom folk var vesentlig større for 100 og 150 år siden enn i dag, sier Rolf Aaberge, sitert i A-magasinet, fredag 27. januar.

Halvor Mehlum
Publisert 21. feb. 2017 15:12

Om ein i utgangspunktet synest at staten er for stor, er det freistande å henta argument frå slike likevektsmodellar, seier Halvor Mehlum, sitert i Klassekampen, torsdag 26. januar.

Knut Røed
Publisert 21. feb. 2017 15:12

Det er bra med likevektsmodeller, men slike modeller er i sin natur virkeligshetsfjerne, og siden økonomien aldri er i likevekt, trenger vi modeller som fanger opp mer erfaringsbasert kunnskap om økonomiske sammenhenger, sier Knut Røed, sitert i Klassekampen, lørdag 21. januar.

Foto av Kalle Moene
Publisert 21. feb. 2017 15:12

De kommer i egne jetfly for å fortelle oss at ulikheten i verden er litt for stor, skriver Kalle Moene i DN, lørdag 21. januar.

Foto av Ragnar Torvik
Publisert 21. feb. 2017 15:12

Jeg er ikke veldig begeistret. Trump er valgt på en retorikk som er splittende. Det er ikke det verden trenger, sier Ragnar Torvik, sitert i Adresseavisen, fredag 20. januar.

Mari Rege
Publisert 21. feb. 2017 15:11

Karakter på orden og oppførsel kan bidra til at vurderingen brukes som et negativt virkemiddel i stedet for et virkemiddel som skal støtte elevenes sosiale og emosjonelle utvikling, sier Mari Rege, sitert i Aftenposten, torsdag 19. januar.

Kalle Moene
Publisert 21. feb. 2017 15:10

Det er en voldsom etterspørsel etter å rangere land på ulike felt, men slike lister er ingen fasit på for eksempel hvilket land som er best å leve i, sier Kalle Moene, sitert i Vårt Land, torsdag 19. januar.

Katinka Holtsmark
Publisert 21. feb. 2017 15:10

Svar på debattinnlegg om undervisning i samfunnsøkonomi ved UiO fra Katinka Holtsmark i Klassekampen, torsdag 19. januar.

Sara Cools
Publisert 21. feb. 2017 15:10

Hva er «jobless growth»? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 19. januar.

Simen Markussen
Publisert 21. feb. 2017 15:10

Borgerlønn kan være god fordelingspolitikk, men blir neppe noe å leve av, skriver Simen Markussen i DN, fredag 13. januar.

Katinka Holtsmark
Publisert 21. feb. 2017 15:10

Svar på debattinnlegg om modeller i undervisningen i samfunnsøkonomi ved UiO fra Katinka Holtsmark i Klassekampen, fredag 13. januar.

Karine Nyborg
Publisert 21. feb. 2017 15:09

Frederic Hauge vil ha slutt på subsidier til olje- og gassvirksomhet. Det er vi enige i. Men flere av forslagene hans om endret petroleumsbeskatning (Klassekampen 10. januar) bommer på målet - og forslaget om redusert skattesats treffer galt mål, skriver Diderik Lund og Karine Nyborg i Klassekampen, torsdag 12. januar.

Kalle Moene
Publisert 21. feb. 2017 15:09

Men jeg syns vi skal slutte å si at økonomene taler med én stemme. Det er ulike stemmer, med litt ulike oppfatninger, og det gjør at vi ikke er så dumme som vi ellers hadde blitt, sier Kalle Moene, sitert i Adresseavisen, onsdag 11. januar.

Steinar Holden
Publisert 21. feb. 2017 15:09

Pengepolitikken har fungert godt, men det er fortsatt rom for forbedringer. Vi kan lære av amerikanerne, skriver Steinar Holden i DN, torsdag 5. januar.