I media - Side 3

Foto av Rolf Aaberge
Publisert 3. aug. 2017 13:33

Stadig økende formuer kan være en grunn til at total inntekt fra formuesskatten ikke har falt så mye, til tross for redusert skattesats og økte fradrag, sier Rolf Aaberge, sitert i DN, torsdag 27. juli.

Foto av Kalle Moene
Publisert 3. aug. 2017 13:28

Skal vi forstå hvordan samfunnsøkonomien virker, må vi avlive myter, skriver Kalle Moene i DN, lørdag 22. juli.

Foto av Bård Harstad
Publisert 3. aug. 2017 13:26

I teorien skal sentrumspartier være nærmest sikret regjeringsmakt. I Norge har Frp kanskje en større sjanse. Hvordan skjedde det? Skriver Bård Harstad i DN, fredag 21. juli.

Foto av Magne Mogstad
Publisert 3. aug. 2017 13:22

Morgenbladet hadde 7. juli et oppslag omkring bråket i SSB. Dessverre var innholdet i denne artikkelen til dels misvisende, og diskusjonen tok i liten grad utgangspunktet i de sentrale spørsmålene i forbindelsen med omorganiseringen i SSB, skriver Magne Mogstad i Morgenbladet, fredag 14. juli.

Foto av Kalle Moene
Publisert 3. aug. 2017 13:09

Norge har flere rike og superrike per capita enn USA. Kalle Moenes forskning vises til i Klassenkampen, tirsdag 4. juli.

Foto av Kalle Moene
Publisert 3. aug. 2017 12:57

Internasjonaliseringen har forbedret forskningen og gitt oss en ny giv, sier Kalle Moene i Klassekampen, tirsdag 4. juli.

Foto av Karen Helene Ulltveit-Moe
Publisert 3. aug. 2017 12:51

At multinasjonale selskaper i for liten grad bidrar til fellesskapet, er et økende problem, sier Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, sitert i Klassekampen, mandag 3. juli.

Foto av Rolf Aaberge
Publisert 3. aug. 2017 12:46

Målt ulikhet synker, men ulikhet øker, sier Rolf Aaberge, sitert i Klassekampen, lørdag 1. juli.

Foto av Kalle Moene
Publisert 21. juni 2017 14:29

Sosial ineffektivitet gir populister politisk makt, skriver Kalle Moene i DN, lørdag 17. juni.

Foto av Sara Cools
Publisert 21. juni 2017 14:24

Både høyre- og venstresida tar opp ulikhet i forkant av valget. Men hvor stor økning i ulikhet har vi i Norge? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 15. juni.

Foto av Bård Harstad
Publisert 12. juni 2017 12:40

Står selve demokratiet i veien for vår tids største problem? Bård Harstad skriver i DN, fredag 7. april.

Foto av Simen Markussen
Publisert 12. juni 2017 12:34

Vilkår og aktivitetskrav for unge sosialhjelpsmottagere er et kinderegg: Færre på sosialhjelp, flere på skolen og mindre ungdomskriminalitet, skriver Simen Markussen i DN, fredag 2. juni.

Foto av Kalle Moene
Publisert 12. juni 2017 12:31

En samfunnsbonus til alle kan gi mindre ulikhet og større inntekt, skriver Kalle Moene i DN, lørdag 13. mai.

Foto av Ragnar Torvik
Publisert 12. juni 2017 12:28

Slik kan det ikke fortsette, mener professor Ragnar Torvik, sitert Dagens Næringsliv, fredag 12. mai.

Foto av Sara Cools
Publisert 12. juni 2017 12:28

Hvorfor vil så mange på venstresida ha universelle velferdsgoder? Hvorfor ikke gi mer i barnetrygd til de fattige enn de rike? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 11. mai.

Foto av Karen Helene Ulltveit-Moe
Publisert 9. mai 2017 16:16

Tollfridom er berre ein liten del av EØS-avtalen, seier Karen Helene Ulltveit-Moe, sitert i Klassekampen, onsdag 3. mai.

Simen Markussen
Publisert 9. mai 2017 16:15

Alle skal ha like muligheter til å lykkes, men i økende grad vil de som vokser opp i de fattigste hjemmene selv gjøre det dårlig, skriver Simen Markussen i DN, fredag 28. april.

Foto av Steinar Holden
Publisert 9. mai 2017 16:14

Patentordninger er blitt innført på stadig nye felt. Det gir store samfunnsøkonomiske kostnader og kan hemme innovasjonstakten, skriver Steinar Holden i DN, torsdag 27. april

Foto av Knut Røed
Publisert 9. mai 2017 16:13

I utgangspunktet er det overraskende ettersom forskjellene mellom innvandrere og norskfødte burde bli mindre og mindre jo lengre innvandrerne bor i Norge. Vi finner at det motsatte skjer. Etter fem til ti år øker gapet. Det viser at vi har noen utfordringer knyttet til integrering på varig basis, sier Knut Røed, sitert i VG som viser til forskningsrapporten "Labour Market Integration in the Nordic Countries", 26. april.

Foto av Astrid Marie Jorde Sandsør
Publisert 9. mai 2017 16:12

Nei det er ikke «relativt stor enighet» blant forskere «om at mindre klasser kan gi mer læring enn store», skriver Astrid Marie Jorde Sandsør i debattinnlegg i Aftenposten, tirsdag 25. april

Knut Røed
Publisert 9. mai 2017 16:10

Vi kommer ikke unna behovet om enten økte skatter eller mer brukerbetaling for velferdstjenester hvis vi skal opprettholde nivået på velferdsstaten om 50 år, sier Knut Røed, sitert i Ukeavisen Ledelse, fredag 7. april.

Foto av Kjetil Storesletten
Publisert 9. mai 2017 16:10

Det er nyttig å regne på de finanspolitiske konsekvensene av innvandring. Det er ikke tvil om at det å få inn svensker gir en enorm gevinst, til dels også at det er polakker som arbeidsinnvandrer til Norge, men det bør ikke komme som noen bombe at det ikke er like lønnsomt å ta inn flyktninger. Samtidig tar vi ikke inn krigsofre for å tjene penger, sier Kjetil Storesletten, sitert i Dagsavisen, torsdag 30. mars.

Foto av Sara Cools
Publisert 9. mai 2017 16:10

Hvilke konsekvenser har avsløringer av skatteparadiser som LuxLeaks og Panama Papers fått for enkeltpersoner, mellommenn og store selskaper? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 30. mars.

Foto av Karen Helene Ulltveit-Moe
Publisert 9. mai 2017 16:10

Det overrasker meg at det er så mange som har den opplevelsen, sier Karen Helene Ulltveit-Moe om en meningsmåling utført av Respons Analyse som kommer frem til at fire av ti er helt eller delvis enig i at globalisering er en trussel mot norske arbeidsplasser, sitert i Aftenbladet, onsdag 29. mars.

Michael Hoel
Publisert 28. mars 2017 13:58

Staten eier både norsk oljeproduksjon, Statoil og oljeaksjer gjennom Oljefondet. Eksponeringen bør halveres.

Michael Hoel og Nina Bruvik Westberg har forfattet rapporten som omtales i DN, mandag 27. mars.