I media - Side 3

Foto av Rolf Aaberge
Publisert 3. aug. 2017 12:46

Målt ulikhet synker, men ulikhet øker, sier Rolf Aaberge, sitert i Klassekampen, lørdag 1. juli.

Foto av Kalle Moene
Publisert 21. juni 2017 14:29

Sosial ineffektivitet gir populister politisk makt, skriver Kalle Moene i DN, lørdag 17. juni.

Foto av Sara Cools
Publisert 21. juni 2017 14:24

Både høyre- og venstresida tar opp ulikhet i forkant av valget. Men hvor stor økning i ulikhet har vi i Norge? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 15. juni.

Foto av Bård Harstad
Publisert 12. juni 2017 12:40

Står selve demokratiet i veien for vår tids største problem? Bård Harstad skriver i DN, fredag 7. april.

Foto av Simen Markussen
Publisert 12. juni 2017 12:34

Vilkår og aktivitetskrav for unge sosialhjelpsmottagere er et kinderegg: Færre på sosialhjelp, flere på skolen og mindre ungdomskriminalitet, skriver Simen Markussen i DN, fredag 2. juni.

Foto av Kalle Moene
Publisert 12. juni 2017 12:31

En samfunnsbonus til alle kan gi mindre ulikhet og større inntekt, skriver Kalle Moene i DN, lørdag 13. mai.

Foto av Ragnar Torvik
Publisert 12. juni 2017 12:28

Slik kan det ikke fortsette, mener professor Ragnar Torvik, sitert Dagens Næringsliv, fredag 12. mai.

Foto av Sara Cools
Publisert 12. juni 2017 12:28

Hvorfor vil så mange på venstresida ha universelle velferdsgoder? Hvorfor ikke gi mer i barnetrygd til de fattige enn de rike? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 11. mai.

Foto av Karen Helene Ulltveit-Moe
Publisert 9. mai 2017 16:16

Tollfridom er berre ein liten del av EØS-avtalen, seier Karen Helene Ulltveit-Moe, sitert i Klassekampen, onsdag 3. mai.

Simen Markussen
Publisert 9. mai 2017 16:15

Alle skal ha like muligheter til å lykkes, men i økende grad vil de som vokser opp i de fattigste hjemmene selv gjøre det dårlig, skriver Simen Markussen i DN, fredag 28. april.

Foto av Steinar Holden
Publisert 9. mai 2017 16:14

Patentordninger er blitt innført på stadig nye felt. Det gir store samfunnsøkonomiske kostnader og kan hemme innovasjonstakten, skriver Steinar Holden i DN, torsdag 27. april

Foto av Knut Røed
Publisert 9. mai 2017 16:13

I utgangspunktet er det overraskende ettersom forskjellene mellom innvandrere og norskfødte burde bli mindre og mindre jo lengre innvandrerne bor i Norge. Vi finner at det motsatte skjer. Etter fem til ti år øker gapet. Det viser at vi har noen utfordringer knyttet til integrering på varig basis, sier Knut Røed, sitert i VG som viser til forskningsrapporten "Labour Market Integration in the Nordic Countries", 26. april.

Foto av Astrid Marie Jorde Sandsør
Publisert 9. mai 2017 16:12

Nei det er ikke «relativt stor enighet» blant forskere «om at mindre klasser kan gi mer læring enn store», skriver Astrid Marie Jorde Sandsør i debattinnlegg i Aftenposten, tirsdag 25. april

Knut Røed
Publisert 9. mai 2017 16:10

Vi kommer ikke unna behovet om enten økte skatter eller mer brukerbetaling for velferdstjenester hvis vi skal opprettholde nivået på velferdsstaten om 50 år, sier Knut Røed, sitert i Ukeavisen Ledelse, fredag 7. april.

Foto av Kjetil Storesletten
Publisert 9. mai 2017 16:10

Det er nyttig å regne på de finanspolitiske konsekvensene av innvandring. Det er ikke tvil om at det å få inn svensker gir en enorm gevinst, til dels også at det er polakker som arbeidsinnvandrer til Norge, men det bør ikke komme som noen bombe at det ikke er like lønnsomt å ta inn flyktninger. Samtidig tar vi ikke inn krigsofre for å tjene penger, sier Kjetil Storesletten, sitert i Dagsavisen, torsdag 30. mars.

Foto av Sara Cools
Publisert 9. mai 2017 16:10

Hvilke konsekvenser har avsløringer av skatteparadiser som LuxLeaks og Panama Papers fått for enkeltpersoner, mellommenn og store selskaper? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 30. mars.

Foto av Karen Helene Ulltveit-Moe
Publisert 9. mai 2017 16:10

Det overrasker meg at det er så mange som har den opplevelsen, sier Karen Helene Ulltveit-Moe om en meningsmåling utført av Respons Analyse som kommer frem til at fire av ti er helt eller delvis enig i at globalisering er en trussel mot norske arbeidsplasser, sitert i Aftenbladet, onsdag 29. mars.

Michael Hoel
Publisert 28. mars 2017 13:58

Staten eier både norsk oljeproduksjon, Statoil og oljeaksjer gjennom Oljefondet. Eksponeringen bør halveres.

Michael Hoel og Nina Bruvik Westberg har forfattet rapporten som omtales i DN, mandag 27. mars.

Karen Helene Ulltveit-Moe
Publisert 28. mars 2017 13:51

Fakkeltogene foran Stortinget i vinter handler om mye mer enn ulv. De er et varsel om at vi må bli flinkere på omstilling, skriver Karen Helene Ulltveit-Moe i DN, fredag 24. mars.

Rolf Aaberge
Publisert 23. mars 2017 11:30

Småbruk har ikke vært veien til den norske velstanden og likheten i etterkrigstiden, slik Ottar Brox hevder, skriver Rolf Aaberge, Jørgen Modalsli og Espen Søbye i Klassekampen, lørdag 18. mars.

Simen Markussen
Publisert 23. mars 2017 11:24

Utviklingen det siste tiåret er alarmerende, sier Simen Markussen, sitert i Aftenposten som viser til forskningsrapporten "Egalitarianism under Pressure" av Simen Markussen og Knut Røed, mandag 13. mars.

Foto av Steinar Holden
Publisert 9. mars 2017 14:22

Robotisering tar jobber, men på lengre sikt er økende ulikhet den største trusselen mot sysselsettingen, skriver Steinar Holden i DN, torsdag 9. mars.

Kalle Moene
Publisert 6. mars 2017 13:45

Erfaringer fra hele verden viser akutt behov for nye og enkle måter å omfordele inntekt på, sier Kalle Moene og Debraj Ray i Apollon, tirsdag 31 januar.

Rolf Aaberge
Publisert 6. mars 2017 13:42

Inntektsutviklingen i Norge skaper større klasseskiller: LO-Aktuelt skriver om en studie lagt frem av Rolf Aaberge, Tony Atkinson, og Jørgen Modalsli.

Knut Røed
Publisert 6. mars 2017 13:32

Det er viktig at en ny Afp-ordning bidrar til at folk står i jobb lengre, samtidig som man tar hensyn til «sliterne», sier Knut Røed, sitert i DN, fredag 3. mars.