I media - Side 2

Publisert 3. apr. 2018 11:08

Ny teknologi endrer inntektsfordelingen mellom arbeid og kapital.

Publisert 23. mars 2018 13:39

Vil klimakutt i Norge føre til høyere utslipp i andre land – og betyr det at det ikke nytter å drive klimapolitikk?

Publisert 23. mars 2018 13:37

Lavere inflasjonsmål kan føre til høyere realrente, sterkere kronekurs og lavere sysselsetting.

Publisert 23. mars 2018 13:34

Vår håndtering av oljeinntektene står til gull, men den kan likevel forbedres.

Publisert 19. feb. 2018 13:11

Vi omtaler viktige globale problemer med honnørord uten innhold.

Publisert 19. feb. 2018 12:57

Skal vi få flere kvinner i heltid, må arbeidstidsreglene endres. De må fremme både fleksibilitet og heltidskultur.

Publisert 12. feb. 2018 13:09

Australia – og Norge – kan lære av New Zealands regulering av tilbudet av fossile brensler heller enn etterspørselen.

Publisert 12. feb. 2018 13:01

Er barnehagedrift egentlig forskjellig fra rørleggertjenester eller rengjøring?

Foto av hus i Bergen.
Publisert 22. jan. 2018 12:34

Selvstendig næringsdrivendes reelle inntekter ligger 17 prosent over den rapporterte, om den skal rime med forbruket deres. Rike husholdninger er overrepresentert blant kundene.

Publisert 17. jan. 2018 15:07

Fattigdom og underutvikling gir makt til dem som tjener på elendigheten.

Publisert 16. jan. 2018 14:43

Etter et turbulent år for økonomifaget er det dags for regnskap.

Publisert 16. jan. 2018 12:46

Arbeidsledigheten i OECD-området har falt, men lav lønnsvekst gjør det mulig å få den ytterligere ned. Vil vi greie det?

Tanks
Publisert 13. des. 2017 15:02

Verdens militære utgifter stagnerer – men nå hisser Donald Trump til økt opprustning.

Publisert 22. nov. 2017 16:15

De færreste ønsker seg kortreiste biler og kjøleskap. Men kortreist mat skal de ha.

Foto av Jo Thori Lind
Publisert 22. aug. 2017 12:34

Rike velgere stemmer oftere enn fattige i tråd med egne interesser - de kan mer om politikken. Dermand har partiene stemmer å hente på å favorisere dem, skriver Jo Thori Lind i DN, lørdag 19. august.

Foto av Kalle Moene
Publisert 22. aug. 2017 12:32

Fordelingen av inntekt mellom vanlige lønnsmottakere og kapitaleiere er nå mer i kapitaleiernes favør enn før, sier Kalle Moene, sitert i Dagsavisen Østfold, tirsdag 15. august.

Foto av Karen Helene Ulltveit-Moe
Publisert 13. aug. 2017 18:26

Nok en gang får formuesskatten ufortjent mye oppmerksomhet, skriver Karen Helene Ulltveit-Moe i DN, fredag 11. august.

Steinar Holden. Foto: UiO
Publisert 13. aug. 2017 18:24

Gjedrem-utvalget foreslår at Norges Bank skal bidra til høy sysselsetting, i tillegg til målet om lav inflasjon. Bra - men ikke nok, skriver Steinar Holden i DN, torsdag 10. august.

Foto av Rolf Aaberge
Publisert 3. aug. 2017 13:33

Stadig økende formuer kan være en grunn til at total inntekt fra formuesskatten ikke har falt så mye, til tross for redusert skattesats og økte fradrag, sier Rolf Aaberge, sitert i DN, torsdag 27. juli.

Foto av Kalle Moene
Publisert 3. aug. 2017 13:28

Skal vi forstå hvordan samfunnsøkonomien virker, må vi avlive myter, skriver Kalle Moene i DN, lørdag 22. juli.

Foto av Bård Harstad
Publisert 3. aug. 2017 13:26

I teorien skal sentrumspartier være nærmest sikret regjeringsmakt. I Norge har Frp kanskje en større sjanse. Hvordan skjedde det? Skriver Bård Harstad i DN, fredag 21. juli.

Foto av Magne Mogstad
Publisert 3. aug. 2017 13:22

Morgenbladet hadde 7. juli et oppslag omkring bråket i SSB. Dessverre var innholdet i denne artikkelen til dels misvisende, og diskusjonen tok i liten grad utgangspunktet i de sentrale spørsmålene i forbindelsen med omorganiseringen i SSB, skriver Magne Mogstad i Morgenbladet, fredag 14. juli.

Foto av Kalle Moene
Publisert 3. aug. 2017 13:09

Norge har flere rike og superrike per capita enn USA. Kalle Moenes forskning vises til i Klassenkampen, tirsdag 4. juli.

Foto av Kalle Moene
Publisert 3. aug. 2017 12:57

Internasjonaliseringen har forbedret forskningen og gitt oss en ny giv, sier Kalle Moene i Klassekampen, tirsdag 4. juli.

Foto av Karen Helene Ulltveit-Moe
Publisert 3. aug. 2017 12:51

At multinasjonale selskaper i for liten grad bidrar til fellesskapet, er et økende problem, sier Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, sitert i Klassekampen, mandag 3. juli.