I media - Side 10

Tom forelesningssal
Publisert 27. mars 2020 11:09

Folkehelseinstituttets rapporter viser at regjeringen har gått mye lenger i å «stenge ned Norge» enn det de helsefaglige anbefalingene tilsa. Vi trenger en strategi som hverken tvinger oss til isolasjon fra resten av verden eller legger samfunnet i ruiner.

Kart som illustrerer antall koronasmittede i verden
Publisert 26. mars 2020 14:49

Regjeringen vurderer denne uken om tiltakene skal forlenges, eller til og med strammes inn. Professor Karen Helene Ulltveit-Moe mener regjeringen først må legge frem et regnestykke over hva tiltakene koster.

Kart som viser tilfeller av utbredelse av koronavirus
Publisert 25. mars 2020 12:51

Bankene får tydelig beskjed fra politikerne, men reagerer seint. Økonomiprofessorer reagerer på utsettelsene, men forklarer hvorfor rentekuttet tar tid.

Times square i New York
Publisert 23. mars 2020 10:00

Den økonomiske krisen blir like stor eller større enn den helsemessige. Valgene som tas i ukene og månedene fremover vil være avgjørende for hvor dyp og lang den blir.

Foto av et familiemåltid i 1950
Publisert 30. juli 2019 11:08

Når amerikanerne skal løse andre lands problemer, tyr de til tiltak som de har ideologiske motforestillinger mot i eget land.