I media - Side 10

Foto av et familiemåltid i 1950
Publisert 30. juli 2019 11:08

Når amerikanerne skal løse andre lands problemer, tyr de til tiltak som de har ideologiske motforestillinger mot i eget land.

Publisert 29. mars 2019 11:34

Skal vi bevare et samfunn med små forskjeller, bør vi takle morgendagens kilder til økt ulikhet snarere enn gårsdagens.