– Jeg tror det ikke vil være nødvendig eller ønskelig å heve renten like mye som Norges Bank har varslet

Steinar Holden intervjuet av VG.

Bildet kan inneholde: font, elektrisk blå, rektangel, kunst, logo.

Foto: Norges Bank

Steinar Holden
Steinar Holden
Foto: UiO

Steinar Holden er intervjuet av VG om rentesettingen til Norges Bank. Intervjuet ble publisert på vg.no 7. mai.

– Det er viktig at man ikke legger for stor vekt på hensynet til å holde inflasjonen nede, i en situasjon med høy importert inflasjon. En sentralbank som legger stor vekt på inflasjonsmålet, vil kunne heve renten for mye, og det vil kunne svekke økonomien betydelig.

Han mener også at Norge ikke trenger alle de varslede rentehoppene.

– Jeg tror det ikke vil være nødvendig eller ønskelig å heve renten like mye som Norges Bank har varslet. Norges Banks rentebane går sammen med en antagelse om at sysselsettingen skal fortsette å være høy. Hvis høyere rente og andre forhold bidrar til at sysselsettingsveksten blir svakere enn antatt, forventer jeg at Norges Bank nedjusterer rentebanen.

 

Les hele saken på vg.no.

Av 1000-kroneseddel
Publisert 11. mai 2022 10:11 - Sist endret 11. mai 2022 10:11