Lavere avgifter tryller ikke frem mer strøm

Å redusere avgiftene for å dempe markedsprisen er et tiltak på linje med statsstøtte til regndans.

Foss

Innlegget er skrevet av Vidar Christiansen. Det ble først publisert på i Aftenposten 23. september. 

Foto av Vidar Christiansen
Vidar Christiansen
Foto: UiO

E24 20. september svarer journalist Kjetil Malkenes Hovland på syv spørsmål om skyhøye strømpriser. De høye prisene i Norge forklares med høye strømpriser på kontinentet og langvarig tørke i Norge.

Mangel på regn gjør at lite elektrisk kraft er tilgjengelig. En del av denne eksporteres fordi eksportprisene er høye og gir Norge god fortjeneste. Dette er bra for Norge, og det er ingen grunn til at vi ikke skal utnytte disse eksportmulighetene på linje med det vi gjør, når fisk, petroleum og andre varer selges til utlandet med god lønnsomhet.

Hva kan så politikerne gjøre for å dempe strømprisen?

Liten tilgang gir høy pris

Her er svaret som gis: At kutt i avgifter (elavgift og merverdiavgift) ville redusere strømprisen over natten. Dette er en mildt sagt tvilsom påstand. Den står også i motstrid til forklaringen på hvorfor strømprisen er høy.

Grunnen til at strømprisen er høy er altså at tilgangen på strøm i det norske markedet er liten. Da må etterspørselen dempes ved at høye priser (inkludert avgifter) begrenser etterspørselen etter strøm til det som er tilgjengelig, slik at en får likevekt i markedet.

Hvis nedsettelse av avgiftene skulle redusere prisen over natten, ville etterspørselen øke og overstige tilgangen på strøm. Da ville prisen som tas uten avgift, måtte øke for igjen å sørge for at etterspørselen begrenses til den mengde strøm som er tilgjengelig.

Lavere pris gir ikke mer strøm

Det er tilgangen som bestemmer hvilken etterspørsel som kan dekkes, og dermed hvilken pris som kreves for å få etterspørselen ned på dette nivået.

Denne prisen kan delvis oppnås ved avgifter, som gir inntekt til staten, eller ved høyere pris før avgifter, som gir inntekt til kraftprodusentene.

Lavere avgifter tryller ikke frem mer strøm. Å redusere avgiftene for å dempe markedsprisen er et tiltak på linje med statsstøtte til regndans.

Publisert 27. sep. 2021 15:40 - Sist endret 13. okt. 2021 10:43