Stoltenbergs lærer: – Oljestans i Arktis kan være første steg

Vårt land: Michael Hoel mente lenge at kvotehandel skulle løse klimaproblemene. Nå mener han at det ikke er nok, og at Norge i tillegg til å rydde i oljeskatten også bør ta initiativ for oljestans i Arktis.

Fjell i bakgrunn, isflak i vann
Foto: Cassie Matias/Unsplash
Professor emeritus Michael Hoel
Michael Hoel
Foto: UiO

Michael Hoel er intervjuet av Vårt land, om oljeskatt og initiativ for oljestans i Arktis. Intervjuet ble publisert i Vårt land 20. september. 

Hoel understreker at klimaproblemet er internasjonalt, derfor har han vært opptatt av internasjonale klimaavtaler, og særlig hvordan klimagassutslippene kan reduseres – til så lave kostnader som mulig.

– Da kommer kostnadseffektivitet og internasjonal kvotehandel inn som en måte å få til det på, ved at man skal redusere utslippene der det er rimeligst å gjøre det. Den hovedtanken har jeg alltid stått for. Da jeg først la fram dette, var det litt fremmed for mange. Etter hvert har det fått mer innpass og blitt akseptert også internasjonalt, sier han.

Les hele saken på vl.no. 

Publisert 27. sep. 2021 12:46 - Sist endret 7. okt. 2021 13:35