Oljeskatten bør endres raskere enn regjeringen foreslår

Den midlertidige skattepakken må også endres dersom vi skal unngå at det gjennomføres store ulønnsomme investeringer på norsk sokkel i årene fremover.

Oljeplattform i solnedgang
Foto: Chris-Håvard Berge/flickr

Innlegget er skrevet av Katinka Holtsmark, og ble først publisert i Dagens Næringsliv 2. september.

Postdoktor Katinka Holtsmark
Katinka Holtsmark
Foto: UiO

For å unngå at det gjennomføres store samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer på norsk sokkel i årene fremover, bør Stortinget gå lenger enn regjeringen foreslår. Grunnrenteskatten bør bli en kontantstrømskatt for alle investeringer i årene fremover, også de som ellers omfattes av oljeskattepakken fra våren 2020.

Regjeringens foreslåtte skatteendringer for petroleumssektoren er gode og i tråd med anbefalingene fra flere ekspertutvalg og fagøkonomer. De foreslåtte endringene vil sørge for at grunnrenteskatten i seg selv ikke påvirker selskapenes investeringsbeslutninger.

De investeringene selskapene velger å gjennomføre vil altså i forventning ha inntekter som minst overgår de totale kostnadene, med et slikt system som regjeringen foreslår.

I den midlertidige petroleumsskatten som ble vedtatt i fjor sommer er det ikke slik. Tvert imot gjør grunnrenteskatten nå at investeringer som er ulønnsomme for samfunnet – altså investeringer der de forventede inntektene er lavere enn de totale kostnadene – kan bli lønnsomme å gjennomføre for selskapene.

Om slike prosjekter gjennomføres vil de i stedet for å gi staten inntekter, gi staten utgifter. Det gjelder selvsagt ikke alle prosjekter i årene fremover, men det er sannsynlig at det gjelder noen.

De midlertidige skattereglene fra våren 2020 skal ikke bare gjelde for investeringer som gjennomføres i 2020 og 2021, men for investeringer i mange år fremover. Alle prosjekter der selskapene søker om godkjennelse innen utløpet av 2022 og får godkjennelse innen utløpet av 2023, kommer innenfor.

Fordi systemet er svært gunstig for selskapene, har de sterke incentiver til å få flest mulig prosjekter innenfor. Dette kan i praksis bety at en betydelig andel av de gjenværende investeringene på norsk sokkel vil omfattes av den midlertidige skattepakken. Også investeringer som ikke igangsettes før om flere år.

Dersom vi skal unngå at det gjøres store investeringer med forventede inntekter som ikke dekker kostnadene i årene fremover, må også det midlertidige petroleumsskattesystemet endres, for eksempel til et system med umiddelbar utgiftsføring og uten friinntekt.

Publisert 6. sep. 2021 09:32 - Sist endret 7. okt. 2021 12:18