Ulikhetene øker over hele verden: UiO-økonom utvikler prinsipper for rettferdig omfordeling

Apollon: – Jeg ble svært overrasket da arveavgiften ble fjernet i Norge, sier Paolo Piacquadio – som forsker på rettferdig skatt og omfordeling. 

Tigger som sitter på et hjørne
Foto: Ev/Unsplash

Paolo Giovanni Piacquadio er tildelt Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. 

Paolo Piacquadio
Paolo Piacquadio
Foto: UiO

Han er tildelt prisen for «sine nye og innovative bidrag innen økonomisk teori». I juryens begrunnelse er det trukket fram at Piacquadio vurderes som en topp internasjonal forsker innenfor sin aldersgruppe.

– Dersom tidligere president Obama har rett i at økende ulikhet er «den mest presserende utfordring for vår tid», må vi spørre oss hvordan samfunnet bør utforme de mest rettferdige ordningene for omfordeling, sier Piacquadio til Apollon.

Det er slike spørsmål og utfordringer som motiverer Piacquadios arbeid i det store grunnforskningsprosjektet hans – som nettopp dreier seg om verdigrunnlaget i omfordelingspolitikken: Value Judgments and Redistribution Policies.

– Jeg er ikke opptatt av finjusteringer i eksisterende skatte- og avgiftssystemer, men av det etiske grunnlaget – hvilke prinsipper som gjelder når en utformer skattlegging og omfordeling mer generelt, presiserer han.

Les hele intervjuet i Apollon.

 

Publisert 31. aug. 2021 12:10 - Sist endret 23. sep. 2021 13:00