Opprydding om elbil

Vi må få ned bilbruken, særlig i byer.

Innsiden av bil

Innlegget er skrevet av Katinka Holtsmark, og ble først publisert i Dagens Næringsliv 7. juni.

Postdoktor Katinka Holtsmark
Katinka Holtsmark
Foto: UiO

Det er verdt å rydde opp i noen av påstandene Unni Berge i Norsk Elbilforening kommer med i sitt svarinnlegg til meg i DN 5. juni.

Det er riktig, som jeg også skriver i mitt innlegg, at IEA er tydelig på at bilparken over tid må elektrifiseres. Mitt hovedpoeng er at det er ikke bærekraftig å gjøre dette på en måte som forsterker alvorlige miljøproblemer, øker økonomisk ulikhet og svekker den teknologiske utviklingen på andre viktige grønne områder.

Som Berge også anerkjenner, er IEA tydelig på at vi må få ned bilbruken, særlig i byer. Det er ingen grunn til å tro at vi får til det med dagens politikk.

Publisert 10. juni 2021 08:13 - Sist endret 11. juni 2021 10:23