Også usikre tall må diskonteres

Det er naturligvis helt riktig at tallene er usikre. De blir ikke mindre usikre når det ikke regnes nåverdier.

Utsnitt av oljerigg
Foto: Chris-Håvard Berge/flickr
Professor emeritus Diderik Lund
Diderik Lund
Foto: UiO
Professor emeritus Michael Hoel
Michael Hoel
Foto: UiO

Innlegget er skrevet av Diderik Lund, Michael Hoel, Mads Greaker (OsloMet), Knut Einar Rosendahl (NMBU) og Fredrik Wulfsberg (OsloMet). Det ble først publisert i Dagens næringsliv 15. mars.

DN 2. mars påpekte vi at det er feil når tidligere statsråd Ola Borten Moe fremstiller nåverdiberegning som et spørsmål om pedagogisk fremstilling. I sitt svar til oss 5. mars spør han «Hvordan regner man nåverdi på ting man ikke vet noe om?»

Det var Olje- og energidepartementet under ledelse av Borten Moe som bestilte tallene for mulige inntekter og kostnader i Barentshavet. Departementet fremhevet tallene da den presenterte et sammendrag av konsekvensutredningen. Det er naturligvis helt riktig at tallene er usikre. De blir ikke mindre usikre når det ikke regnes nåverdier. De blir bare mer misvisende. Hvis Borten Moe mener at det har liten hensikt å se på så usikre tall, burde han ikke ha presentert dem i det hele tatt.

Når Stortinget skal bestemme hvorvidt et nytt område skal åpnes for petroleumsaktivitet, er det essensielt at politikerne har tilgang til all relevant informasjon og at denne er riktig fremstilt. Som vi forklarte i forrige innlegg, ble nettoverdiene blåst opp svært mye da man ikke beregnet nåverdi.

Publisert 17. mars 2021 10:30