Ekspertutvalg foreslår utredning av ny sykelønnsordning: Virke og LO kritiske

Steinar Holden intervjuet av NRK: Et utvalg ledet av professor Steinar Holden foreslår å utrede ny sykelønnsordning, der bedriftene tar 10 prosent av regningen etter tre måneder. 

Kvinne i sykehusseng
Foto: Sharon McCutcheon/Unsplash

Steinar Holden intervjuet av NRK om ny sykelønnsordning. Intervjuet ble publisert på NRK.no 11. februar.

Steinar Holden
Foto: UiO

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mottok torsdag utredningen fra Sysselsettingsutvalget leder, økonomiprofessor Steinar Holden (UiO).

– Vi har blitt bedt om å se på hvordan flere kan komme inn i arbeidslivet og færre falle fra med langvarig stønad. Men de strukturelle utfordringene vi forsøker å løse kan ha blitt forsterket gjennom pandemien, sier Holden til NRK.

Les hele intervjuet på NRK.no. 

Publisert 15. feb. 2021 09:48 - Sist endret 15. feb. 2021 10:00