Arbeidsministeren mottok rapport om å få flere i jobb: - Koronakrisen forsterker utfordringene Norge hadde

Sysselsettingsutvalget leverte torsdag 11. februar sin rapport om tiltak som kan få flere i arbeid, til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forside NOU: 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting

Steinar Holden har ledet Sysselsettingsutvalget som leverte sin rapport 11. februar.

Steinar Holden
Foto: UiO

Sysselsettingsutvalget leverte torsdag 11. februar sin rapport om tiltak som kan få flere i arbeid, til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Sysselsettingsutvalgets oppdrag var å analysere utviklingen i sysselsettingen og mottak av inntektssikringsytelser i Norge, og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, og at færre faller utenfor arbeidslivet på langvarig stønad.

 

Les pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet her. 

Publisert 11. feb. 2021 15:00 - Sist endret 15. feb. 2021 14:57