Jo, noen uIønnsomme oIjeprosjekter bIir Iønnsomme

Utsnitt av oljerigg
Foto: Clyde Thomas/Unsplash

Innlegget er skrevet av Diderik Lund og Karine Nyborg, og ble først publisert i Dagsavisen 11. juni.

Professor emeritus Diderik Lund
Diderik Lund
Foto: UiO
Professor Karine Nyborg
Karine Nyborg
Foto: UiO

Seks partier ble 8. juni enige om midlertidig endret oljeskatt. Dette gir kraftig subsidiering av prosjekter, ikke bare en utsettelse av skatt. Motsatt av hva enkelte politikere har hevdet, vil noen prosjekter som ikke ville ha vært lønnsomme med null skatt, nå bli lønnsomme.
Oljeselskap vil fortsatt betale 22 prosent selskapsskatt og 56 prosent særskatt, tilsammen 78 prosent. Investeringer kan trekkes fra i grunnlaget for begge skatter. Selskapene er sikret å få nyte godt av fradragene. De kan trekkes fra mot inntekt fra andre felt, eller framføres med rente. Hvis noe gjenstår når selskapet opphører, utbetales det. Dermed kan et prosjekt samlet sett betale negativ skatt, og det kan bli lønnsomt på grunn av skattefradragene.

I dagens system gis fradragene spredt over tid, som er en ulempe for selskapene. For å kompensere for ulempen er det et ekstra fradrag i grunnlaget for særskatt, kalt friinntekt. Nå skal det meste av fradragene gis umiddelbart. Da burde friinntekten ha vært redusert. I stedet blir den økt.
Skattefradragene vil nå dekke mellom 87 og 90 prosent av investeringen (avhengig av hvordan en vurderer ulempen ved at noen fradrag fortsatt er spredt ut i tid). Selskapene betaler dermed bare 10 til 13 prosent av investeringen selv. Men med 78 prosent skatt beholder de 22 prosent av inntektssiden. Denne asymmetrien, forskjellen mellom ca 12 prosent og 22 prosent, avgjør subsidieeffekten.

Fordi staten dekker mye mer av investeringene enn den tar av inntektene, kan et prosjekt bli lønnsomt for selskapene, selv om det ville se helt ulønnsomt ut hvis det ikke var noen skatt. Det kan ha inntektsside, målt i dagens verdi, så lav som 60 prosent av investeringene når vi ser på tallene før skatt, og fortsatt se lønnsomt ut for selskapene.

Emneord: Krisens økonomi
Publisert 11. juni 2020 14:48 - Sist endret 7. juli 2020 12:56