Ekspertutvalg om korona: Anbefaler full gjenåpning av skoler og barnehager

Redusert åpningstid i barnehager og skoler har ingen smitteverneffekt, og de samfunnsmessige kostnadene er høye, slår en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe fast.

Barn som tegner
Foto: Erika Fletcher

Steinar Holden har vært leder for ekspertutvalget som 27. mai kom med en delrapport om de økonomiske konsekvensene av korona. Rapporten er blant annet omtalt av NRK.

Steinar Holden Foto:UiO

Ekspertgruppa som har vurdert de økonomiske virkningene av koronatiltakene, mener at «hold nede»-strategi fortsatt er det beste alternativet. Samfunnsøkonomisk blir det billigst å sikre et stabilt lavt smittenivå, slår ekspertutvalget, som er ledet av økonomiprofessor Steinar Holden, fast i sin siste rapport som ble offentliggjort 27. mai.

– Redusert åpningstid i barnehager og skoler har ingen smittevernseffekt i seg selv, og er et resultat av ressursbegrensninger i gjennomføring av smitteverntiltak. Samtidig er de samfunnsmessige kostnadene høye. Dette er den restriksjonen som det er viktigst å fjerne, heter det i rapporten.

Hele saken kan du lese på NRK.no.

Emneord: Krisens økonomi
Publisert 27. mai 2020 16:39 - Sist endret 28. mai 2020 18:17