Instituttleder Steinar Holden skal lede ekspertutvalg

Utvalget skal vurdere de økonomiske effektene av eksisterende og nye tiltak mot koronaepidemien.

Havn med containere

Steinar Holden har tidligere ledet blant annet Kompetansebehovsutvalget og Sysselsettingsutvalget.

Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

Finansminister Jan Tore Sanner og helse- og omsorgsminister Bent Høie har samarbeidet om å etablere et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smittevernstiltak.

Professor Steinar Holden
Steinar Holden
Foto: UiO

I følge regjeringen.no skal utvalget analysere nye tiltak som er til vurdering, og gjennomgå de eksisterende tiltakene for å se hvordan de kan tilpasses slik at de negative konsekvensene for økonomien og samfunnet for øvrig blir minst mulig. 

Gruppen skal ledes av professor Steinar Holden og vil ha medlemmer fra SSB, Norges Bank, UiO, NTNU, Oslo Economics, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helsedirektoratet.

Den  første rapporten fra utvalget skal leveres 6. april.

 

Les hele nyhetssaken på regjeringen.no.

Saken er også omtalt på khrono.no.

Du finner VGs dekning av saken her.

Emneord: Krisens økonomi
Publisert 26. mars 2020 11:09 - Sist endret 14. apr. 2020 10:43