– Det er alltid lettest å tyne den lille mann

-Mange av tiltakene som regjeringen har gått inn for, krever omfattende saksbehandling og mye byråkrati i et overbelastet Nav.

Stortinget
Foto: Dmitry Valberg (Wikimedia commons)
Kalle Moene. Foto: UiO
​​​​​

Kalle Moene er intervjuet av Dagsavisen om regjeringens krisepakker, og om utbetaling av en månedlig sum til alle nordmenn under krisen. En slik utbetaling vil sikre at folk har en inntekt gjennom krisen, gi økt trygghet og utjevning av inntektsstrømmen til vanlige folk.

De økonomiske konsekvensene av å stenge store deler av landets økonomi, får langvarige konsekvenser. Det er mye lettere å stenge ned enn å åpne opp igjen.

Intervjuet ble publisert 23. mars, og du kan lese det på dagsavisen.no.

Emneord: Krisens økonomi
Publisert 23. mars 2020 20:00 - Sist endret 14. apr. 2020 10:34