2020

Tom forelesningssal
Publisert 27. mars 2020 11:09

Folkehelseinstituttets rapporter viser at regjeringen har gått mye lenger i å «stenge ned Norge» enn det de helsefaglige anbefalingene tilsa. Vi trenger en strategi som hverken tvinger oss til isolasjon fra resten av verden eller legger samfunnet i ruiner.

Times square i New York
Publisert 27. mars 2020 10:00

Den økonomiske krisen blir like stor eller større enn den helsemessige. Valgene som tas i ukene og månedene fremover vil være avgjørende for hvor dyp og lang den blir.