2020

Utdeling av mat
Publisert 18. juni 2020 10:46

Bistandsaktuelt: Koronaviruset kan rasere levekårene for millioner av mennesker i fattige land. Økonomiprofessor Kalle Moene om hvem som rammes hardest, hvorfor kontantutbetalinger kan være bra og om lønnsomheten av snøploger om sommeren.

Barn som sitter og skriver
Publisert 15. juni 2020 14:58

Offentlig og privat sektor produserer de varer og tjenester sektorene egner seg best for. Produktivitetsutviklingen er et spørsmål om tjenester eller ei, ikke om offentlig eller privat.