Nei, vi har ikke glemt behovet for å kutte utslipp

Kronikken er skrevet av Katinka Kristine Holtsmark, Lars Böcker, og Tanja Winther. Den ble først publisert i Dagens Næringsliv 29. juni

Foto av Katinka Holtsmark
Katinka Holtsmark
Foto: UiO

 

I vår kronikk (DN 21. juni) fremhevet vi snarere et stort behov for å ha minst tre tanker i hodet på én gang når kommende bilavgifter inkludert bompenger skal fastsettes; miljø, samfunnsøkonomi og sosial fordeling av goder og ulemper.

Det er ikke overraskende at Unni Berge i Elbilforeningen (DN 25.juni) ønsker å fremme fortsatt vekst i elbilmarkedet – og at begrunnelsen er utfasing av fossilt drivstoff. Vi sympatiserer med innsatsen Elbilforeningen og myndighetene lenge har gjort for å gi insentiver til kjøp av elbiler fremfor fossildrevne biler.

Men trengselen i byene, kostnadene knyttet til økt biltrafikk, og fordelingsaspekter (by-land, ulike grupper) gjør at det fremtidige avgiftssystemet må graderes ut fra flere kriterier enn type bil. Ikke minst bør situasjonen til ikke-bilister tas med i betraktningen. Berge poengterer viktigheten av mobilitet, det å kunne bevege seg rundt. Vi er enige i dette. På linje med god helsehjelp, bør mobilitet – ikke bilkjøring – være en rett for alle.

Publisert 30. juli 2019 10:43 - Sist endret 30. juli 2019 10:43