2019

Foto av vindmøller
Publisert 20. mai 2019 08:50

Hvis markedet for forbrukslån skal fungere godt, må långivere tape mer ved mislighold.

Foto av vindmøller
Publisert 29. apr. 2019 13:51

Det er tiltagende konflikter mellom natur og klimahensyn. Hvordan sørger vi for at balansen blir rett?

Et barn som leker
Publisert 14. apr. 2019 21:06

Diagnosen er kanskje riktig, men medisinen blir feil: Debatten om barnehager viser at offentlig sektor må bli bedre på innkjøp.

Foto av oljeplattform
Publisert 29. mars 2019 11:58

Vil vi redusere aktiviteten på sokkelen av klimagrunner, er reduserte lisenstildelinger og en avgift pr. produsert fat gode og målrettede tiltak.

Foto av Stortinget
Publisert 29. mars 2019 11:46

Regjeringen jobber nå med en ny eierskapsmelding for statlige selskaper. Det trengs, for den forrige holdt ikke mål faglig.

Foto av Unsplash
Publisert 29. mars 2019 11:41

Skal fremtidens arbeidsliv få den kompetansen det vil trenge, må innsatsen styrkes på mange områder.

Publisert 29. mars 2019 11:34

Skal vi bevare et samfunn med små forskjeller, bør vi takle morgendagens kilder til økt ulikhet snarere enn gårsdagens.

Foto av jente med plakat
Publisert 19. mars 2019 14:38

Det er stor forskjell på oligarkisk velstand for de få og demokratisk velstand for de mange.

Publisert 19. mars 2019 14:22

Jens Ulltveit-Moe vil ha «mer klassekamp». Bra.

Mor og to barn som ser på nettbrett
Publisert 15. mars 2019 14:33

Tigermammaer og helikopteroppdragelse vil trolig vinne mer terreng, også i tilbakelente Norge. I hvert fall i de ambisiøse klasser.

Foto av Flickr
Publisert 14. feb. 2019 14:03

Ulikhet dreper – men først og fremst i land med svak politisk konkurranse.

Foto av Wikimedia Commons
Publisert 18. jan. 2019 14:07

Brasils nye president har lovet å industrialisere Amazonas, men som markedsliberalist lytter han til investorer.