Forbrukere foren dere!

Trumps handelskriger har en rekke usikre effekter. Men én ting er sikkert: Forbrukerne kommer til å tape.

Foto: WikiImages, pixabay

Kronikken er skrevet av Karen Helene Ulltveit-Moe, først publisert i Dagens Næringsliv 18. oktober.

President Trump har erklært at hans misjon er å beskytte amerikanske forbrukere. Men er det én ting som er sikkert, er det at hans handelskriger har et offer, nemlig forbrukerne. Dersom Trump vinner sine handelskriger, taper forbrukerne priskrigen. Det er vinnere og tapere i internasjonal handel, men lavere priser er et entydig resultat.

Akkurat derfor er internasjonal handel verdt å kjempe for og ikke imot – fordi det gir mer velferd til fellesskapet.

Foto av Karen Helene Ulltveit-Moe
Karen Helene Ulltveit-Moe skriver om internasjonal handel og særinteresser i DN. Foto: UiO

Avhengig av hvor man arbeider, vil handel med andre land slå ut forskjellig for jobb og lønn. Arbeider man i en næring som ekspanderer på ryggen av internasjonal handel vil man ha en klart positiv opplevelse av handelsavtaler som gir friere handel. Ekspansjon går typisk hånd i hånd med økt sysselsetting og høyere lønninger. Arbeider du i en næring som krymper når den møter sterkere internasjonal konkurranse, blir opplevelsen typisk den motsatte.

I alle land vil vi se både ekspanderende og skrumpende næringer som følge av internasjonal handel.Trumps handelskriger mot kinesiske bedrifter har derfor noen vinnere: De som ikke mister jobben, får tilbake jobben eller får høyere lønn.

Men som forbrukere er vi alle i samme båt. Internasjonal handel gir oss lavere priser og flere varer å velge mellom.

I tillegg gir internasjonal handel økt internasjonal konkurranse som fremmer teknologiutvikling og reduserer bedriftenes mulighet til å utnytte sin markedsmakt.

Beskyttelse i form av tollmurer fører typisk til stagnerende teknologisk utvikling. Mens både internasjonal konkurranse og adgangen til flere markeder presser bedriftene til å bli mer innovative – til å utvikle nye produkter til lavere priser.

Likevel viser resultatene fra en stor global undersøkelse utført av det politisk nøytrale forskningsinstituttet Pew Research i USA, at bare om lag en tredjedel av de spurte i verdens vestlige land tror at handel gir lavere priser.

Vi ville vente at folk svarte forskjellig om jobber og lønninger. Vi svarer typisk ut fra vårt eget ståsted og opplevelser.

Det er derfor ikke så overraskende at bare omkring halvparten av de spurte mener at handel gir flere arbeidsplasser, og at kun rundt en tredjedel mener at handel gir høyere lønninger.

På ett område ville vi imidlertid vente et unisont og positivt syn på internasjonal handel. Nemlig når det gjelder priser. Men den gang ei. Folk har ikke et unisont og positivt syn på internasjonal handel og priser. Tvert om.

I kun to vestlige land – Sverige og Israel – mener mer enn halvparten at internasjonal handel gir reduserte priser. I de aller fleste av de vestlige landene fordeler de spurte seg relativt jevnt på tvers av tre kategorier: De som mener at handel gir lavere priser, de som mener at handel gir høyere priser og de som mener at handel ikke har noen effekt.

Man trenger åpenbart ikke arbeide i en bedrift som er blitt utkonkurrert av Kina, for å tenke at handel har en negativ innvirkning på ens hverdag.

Majoriteten i mange vestlige land ser ut til å mene at handel er bra for landet deres på et eller annet vis, men uten at det nødvendigvis gagner dem selv.

Og det er gjerne ikke uten grunn at dette er en utbredt oppfatning. Etter at Donald Trump ble valgt til president i USA og britene stemte for brexit, er handelsavtaler og handelskriger blitt en gjenganger i nyhetsbilde. Men mediedekning og debatter om temaet domineres typisk av næringslivsrepresentanter, politikere og fageksperter som uttaler seg om de alvorlige konsekvensene for berørte bedrifter.

Det er all grunn til å bekymre seg for fremtiden til eksportbedrifter med Trump ved spakene i USA. Men det er minst like stor grunn til å bekymre seg for verdens forbrukere som alle vil bli offer for handelskriger som gir gevinster til de få, på bekostning av de mange.

Verdenshandelen trenger politikere som ikke bare uttaler at de skal beskytte forbrukerne, men som faktisk gjør det – politikere som prioriterer forbrukerne snarere enn særinteresser med sterke lobbyorganisasjoner. Og som er tydelige på at det er vår alles velferd – ikke enkeltvise bedrifters og næringers lønnsomhet – som gjør at verdenshandelen er verdt å kjempe for.

Publisert 22. okt. 2018 15:28 - Sist endret 22. okt. 2018 15:28