Alle skal med?

Hjelper boligsubsidier flere inn på boligmarkedet?

Ordningene gjør at de som har best råd kjøper mer slik at prisene presses oppover, skriver Katinka Holtsmark. Illustrasjonsfoto av Uwe Hensel.

Foto av Katina Holtsmark
Katinka Holtsmark skriver om  i Klassekampen. Foto: UiO

Spalten er skrevet av Katinka Holtsmark, først publisert i Klassekampens 'Økonomen svarer' 19. april.

Askill Halse skrev forrige uke i denne spalten om boligene våre som investeringsobjekter. De som investerer på et godt tidspunkt kan tjene mye penger i boligmarkedet, og skatt på bolig kan bidra til en jevnere fordeling av disse gevinstene.

Lav boligbeskatning er en del av den norske politikken for å gi flest mulig sjansen til å eie sin egen bolig. Det samme er muligheten til å trekke renteutgifter fra på skatten og til å spare i BSU (Boligsparing for ungdom).

Men er det sikkert at denne politikken faktisk fører til at flere kommer inn på boligmarkedet? Ny forskning tyder på at svaret er nei.

Ordningene gjør det veldig gunstig å eie egen bolig. Da vil de som har mulighet til det typisk kjøpe større, dyrere og flere boliger.

Når noen bor større og finere må andre – som ikke har de samme mulighetene økonomisk – bo mindre og dårligere.

Både lavere skatter og lavere renteutgifter virker på denne måten: Ordningene gjør at de som har best råd kjøper mer slik at prisene presses oppover.

Dermed må de med dårligere råd kjøpe mindre boliger, og noen blir kanskje presset helt ut av markedet.

Det samme gjør BSU-ordningen. De som har råd til det sparer mer og kan kjøpe større og finere bolig. Prisene presses opp og de som ikke har råd til den gunstige sparingen kommer dermed enda dårligere ut.

Selv om dette delvis blir motvirket av at det bygges flere boliger når prisene stiger, er det ikke til å komme unna at ordningen for noen vil føre til at de ikke får kjøpt den boligen de ellers ville ha kjøpt, eller at de må bli på leiemarkedet lenger enn de ønsker.

I en fersk artikkel i det prestisjetunge økonomitidsskriftet American Economic Review ser forskerne Kamilla Sommer og Paul Sullivan på hvilke konsekvenser det vil ha å fjerne rentefradraget for boligeiere. Deres funn støtter ikke ideen om at denne ordningen gir flere mulighet til å eie sin egen bolig.

Tvert imot tyder funnene på at flere med lav inntekt vil kunne kjøpe sin egen bolig dersom ordningen fjernes, fordi boligprisene vil synke.

Det er sannsynlig at eiendomsskatten virker på omtrent samme måte. Eiendomsskatt har i tillegg en enda mer omfordelende effekt fordi den betales av alle som eier dyre boliger, ikke bare de som også har lån.

Publisert 23. apr. 2018 08:59 - Sist endret 23. apr. 2018 13:45