Klimakabal

Vil klimakutt i Norge føre til høyere utslipp i andre land – og betyr det at det ikke nytter å drive klimapolitikk?

Vi bør alltid forsøke å få størst mulig utslippsreduksjoner igjen for de ressursene vi er villige til å bruke på å kutte utslipp. Da må karbonlekkasje også inn i regnestykket, skriver Katinka Holtsmark. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Spalten er skrevet av Katinka Holtsmark, først publisert i Klassekampens 'Økonomen svarer' 9. mars.

Foto av Katina Holtsmark
Katinka Holtsmark skriver om Karbonlekkasje i Klassekampen. Foto: UiO

Kutt i klimautslipp i ett land vil ofte gi økte utslipp i andre land. Dette kalles karbonlekkasje. For eksempel kan strenge tiltak i Norge gjøre at bedrifter flytter produksjonen utenlands – utslippene går ned her, men tilsvarende opp utenfor Norges grenser.

Det er imidlertid vanligere at vi får karbonlekkasje gjennom at prisene på varer som omsettes internasjonalt endrer seg. Hvis vi for eksempel reduserer bensinforbruket vårt vil prisene på bensin gå litt ned internasjonalt. Da vil forbrukere i andre land kjøpe mer.

Hvor stor lekkasjen blir avhenger av mange faktorer, for eksempel om klimapolitikken er koordinert på tvers av landegrenser eller hvordan Opec reagerer på endring i oljeprisen.

I en studie fra 2014 finner Knut Einar Rosendahl ved NMBU og kollegaer at en felles karbonpris i Europa vil øke utslippene utenfor Europa med 17 tonn CO2 for hver 100 tonn som kuttes her. Altså en karbonlekkasje på 17 prosent. Anslagene i ulike studier varierer ofte mellom ti og 30 prosent. Karbonlekkasjen er altså langt fra én-til-én, og det er dermed ikke slik at det ikke nytter å drive klimapolitikk.

Det vil også være karbonlekkasje hvis vi utvinner mindre olje og gass. Igjen skjer dette gjennom prisendringer, lavere norsk produksjon gjør at prisen på både olje, gass og kull stiger. Noe av norsk produksjon vil dermed erstattes av produksjon av fossile brensler andre steder.

Det er to ting som er avgjørende for hvor stor denne lekkasjen blir. Det første er størrelsen på produksjonsøkningen utenfor Norge. Det andre er hvor mye av denne økningen som kommer fra kullproduksjon. Her trenger vi mer forskning.

Vi bør alltid forsøke å få størst mulig utslippsreduksjoner igjen for de ressursene vi er villige til å bruke på å kutte utslipp. Da må karbonlekkasje også inn i regnestykket. Karbonlekkasje er til stede både for tiltak som reduserer forbruket vårt, og for tiltak som reduserer norsk utvinning av olje og gass.

Det betyr ikke at tiltak der vi vet det er karbonlekkasje ikke kan eller skal brukes. Det betyr bare at vi får litt mindre utslippskutt igjen enn vi ville fått uten lekkasjen.

Publisert 23. mars 2018 13:39 - Sist endret 23. mars 2018 13:39