2018

Publisert 26. nov. 2018 15:19

Parisavtalen er ikke bindende. For at den likevel skal være troverdig, må vi investere mer i grønn og mindre i brun teknologi.

Publisert 22. okt. 2018 16:14

Er skatteunndragelse et stort problem i Norge?

Publisert 22. okt. 2018 15:28

Trumps handelskriger har en rekke usikre effekter. Men én ting er sikkert: Forbrukerne kommer til å tape.

Publisert 9. okt. 2018 18:49

Næringsstøtte koster oss milliarder. Tjener det hensikten, eller først og fremst bedriftene som får støtte?

Bilde oljeplattform i Norge
Publisert 8. okt. 2018 14:24

Thøgersen-utvalget støtter ikke Norges Banks forslag om å ta oljeaksjer ut av fondet. Regjeringen bør høre på Norges Bank. 

Bilde av bygning i Oslo
Publisert 1. okt. 2018 13:02

Høy gjeld gjør oss sårbare, men alternativet er verre.

Publisert 12. juni 2018 13:57

Spørsmål: Hvor mange kapitalister trengs for å skru i en lyspære? Svar: Ingen.

Publisert 28. mai 2018 14:29

Byråkratene i Finansdepartementet har latt politikerne få åpne døren på vidt gap for landets særinteresser. Det er urovekkende.

Publisert 7. mai 2018 11:48

I dag er det to hundre år siden en av verdens fremste økonomer, Karl Marx, ble født.

Publisert 23. apr. 2018 08:59

Den nye tjenestepensjonsordningen gir god uttelling for å stå i jobb, men svak forsikring for dem som må gå av tidlig.

Publisert 23. apr. 2018 08:59

Hjelper boligsubsidier flere inn på boligmarkedet?

Publisert 16. apr. 2018 12:59

Brede handelsavtaler er forbrukernes beste venn. De sikrer en verdenshandel som gagner flertallet - ikke særinteressene.

Publisert 9. apr. 2018 08:56

Hytteutbyggere selger en pakke som inkluderer verdier de selv ikke eier.

Publisert 3. apr. 2018 11:08

Ny teknologi endrer inntektsfordelingen mellom arbeid og kapital.

Publisert 23. mars 2018 13:39

Vil klimakutt i Norge føre til høyere utslipp i andre land – og betyr det at det ikke nytter å drive klimapolitikk?

Publisert 23. mars 2018 13:37

Lavere inflasjonsmål kan føre til høyere realrente, sterkere kronekurs og lavere sysselsetting.

Publisert 23. mars 2018 13:34

Vår håndtering av oljeinntektene står til gull, men den kan likevel forbedres.

Publisert 19. feb. 2018 13:11

Vi omtaler viktige globale problemer med honnørord uten innhold.

Publisert 19. feb. 2018 12:57

Skal vi få flere kvinner i heltid, må arbeidstidsreglene endres. De må fremme både fleksibilitet og heltidskultur.

Publisert 12. feb. 2018 13:09

Australia – og Norge – kan lære av New Zealands regulering av tilbudet av fossile brensler heller enn etterspørselen.

Publisert 12. feb. 2018 13:01

Er barnehagedrift egentlig forskjellig fra rørleggertjenester eller rengjøring?

Foto av hus i Bergen.
Publisert 22. jan. 2018 12:34

Selvstendig næringsdrivendes reelle inntekter ligger 17 prosent over den rapporterte, om den skal rime med forbruket deres. Rike husholdninger er overrepresentert blant kundene.

Publisert 17. jan. 2018 15:07

Fattigdom og underutvikling gir makt til dem som tjener på elendigheten.

Publisert 16. jan. 2018 14:43

Etter et turbulent år for økonomifaget er det dags for regnskap.

Publisert 16. jan. 2018 12:46

Arbeidsledigheten i OECD-området har falt, men lav lønnsvekst gjør det mulig å få den ytterligere ned. Vil vi greie det?