Aktuelle saker - Side 6

Publisert 18. mars 2011 09:29
ESOP, Økonomisk institutt søker 1-2 vitenskapelige assistenter i 50 prosent stilling for ett år fra forsommeren 2011. Søknadsfrist 2. mai 2011. Stillingene har som hovedoppgave å bistå ESOPs ledelse med både administrative og vitenskapelige oppgaver.