Æresdoktor La Ferrara: Undersøker sosiale normers betydning for utvikling

- Jeg prøver å forstå sosiale normer og å teste effektiv utviklingspolitikk i miljøer der slike normer kan begrense mulighetene for for eksempel kvinner og minoriteter, sier økonomiprofessor Eliana La Ferrara. 2. september ble hun utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo

Kvinne med langt mørkt hår smilende foran et vindu

Norske kollegaer viktige - Kollegene jeg har samhandlet med ved UiO  har et sterkt forskningssøkelys på problemstillinger knyttet til ulikhet og politisk økonomi – og begge disse områdene er helt sentrale i forskningen min, sier Eliana La Ferrara. Her under seremonien i aulaen med prodekan Tore Nilsen og rektor Svein Stølen.(Foto:UiO) 

Eliana La Ferrara er professor ved Harvard Kennedy School. Hennes hovedfelt er politisk økonomi og utviklingsøkonomi, der hun er spesielt opptatt av hvordan sosiale faktorer virker i den økonomiske utvikling. 

- Hva betyr det å bli æresdoktor ved Universitetet i Oslo  for deg?

- Det er en utrolig stor ære. Ikke bare på grunn av prestisjen som er knyttet til denne anerkjennelsen, men også fordi Universitetet i Oslo har spilt en spesiell rolle i mitt faglige liv. Jeg begynte å besøke Økonomisk institutt mens jeg fortsatt var en relativt ung forsker, og gjennom årene har forholdet til menneskene, universitetet og byen blitt stadig sterkere for meg.

- Hva er det som gjør utveksling med norske kolleger interessant for deg?

- Kollegene jeg har samhandlet med ved UiO (for eksempel ved ESOP), har et sterkt forskningssøkelys på problemstillinger knyttet til ulikhet og politisk økonomi – og begge disse områdene er helt sentrale i forskningen min. Å lære av dem om den nordiske modellen, og se hvordan denne former tilnærmingen de har til økonomiske spørsmål også i andre sammenhenger (f.eks. lavinntektsland) har vært veldig inspirerende for meg.

- Hva er det du er mest opptatt av som forsker akkurat nå?

- For øyeblikket er mye av forskningen min satt søkelys på å forstå sosiale normer og på å utforme og teste effektiv utviklingspolitikk i miljøer der slike normer kan begrense mulighetene til visse grupper, for eksempel kvinner eller minoriteter.

- Hva er det viktigste budskapet i forelesningen Changing Harmful Norms, som du holdt i forbindelse med æresdoktoratet?

- Mange ser ut til å ha feilaktige oppfatninger om skadelige sosiale normer, både i den forstand at de undervurderer kostnadene ved dem, og at de overvurderer andres støtte til skadelige praksiser. Dette skaper rom for politikk som handler om å endre disse oppfatningene, selv om selve arten og implementeringen av politikken må være kontekstspesifikk.

 

Publisert 30. aug. 2022 12:55 - Sist endret 16. sep. 2022 07:51