Studenter fra Økonomisk institutt vant Norges Bank case-NM 2022

Vinnerne av Norges Bank case-NM  er "Senter for anvendt synsing" fra Økonomisk institutt. 

Bildet kan inneholde: smil, sosial gruppe, slips, samfunnet, prisutdeling.

Fra venstre:  Elisabeth Rustøen Skregelid, Nikolina Pavlovic, Svein Olav Sæter og Irene Arveschoug Myklestu
Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank

Økonomisk institutt gratulerer "Senter for anvendt synsing" som gikk seirende ut. Laget bestod av Elisabeth Rustøen Skregelid, Nikolina Pavlovic, Svein Olav Sæter og Irene Arveschoug Myklestu. Alle fire går på studieprogrammer på Økonomisk institutt. 

Kan dere fortelle litt om hva slags oppgaver dere løste under Case-NM?

- Case-NM bestod av en skriftlig og muntlig del med to deloppgaver hver. Den skriftlige oppgaven handlet om både makroøkonomi og finansiell stabilitet. Her fikk vi nye anslag på en rekke faktorer (eksempel økt oljepris og lavere forventet styringsrente i utlandet). Vi ble bedt om å oppdatere Norges Banks anslag på kronekursen, inflasjonen og styringsrenten basert på den nye informasjonen. Vi fikk også i oppgave å forklare hvorfor det har blitt mer populært for selskaper å utstede obligasjonslån i stedet for å ta opp lån i banken nå under pandemien, og hva det kan ha å si for finansiell stabilitet.

- Den muntlige oppgaven var dagsaktuell og handlet om hvordan invasjonen av Ukraina påvirker norsk økonomi. Her skulle vi vurdere dagens situasjon og gjøre rede for hva stagflasjon er, hvorvidt det er mulig at stagflasjon kan treffe den norske økonomien, og hva Norges Bank med pengepolitiske virkemidler kan gjøre for å motvirke det.

- Den muntlige oppgaven involverte å forklare hvorfor den norske og svenske kronen har beveget seg i forskjellige retninger i det siste, når disse to valutaene vanligvis er tett knyttet sammen. 

- Den muntlige oppgaven ble presentert for tre avdelingsledere i banken! Det var både veldig stas og litt nervepirrende.

Hva var det mest utfordrende og spennende dere gjorde?

- Det var utrolig spennende å være i banken og møte ansatte der. Vi fikk møte både sentralbanksjef og visesentralbanksjef. I tillegg var det en spennende læringsopplevelse, og det var gøy å bli kjent med andre studenter.  

- En utfordring var å sette sammen en presentasjon i løpet av en time, som vi presenterte foran de dyktige avdelingslederne i banken. Da måtte vi ut av komfortsonen, men mestringsfølelsen da vi var ferdig var verdt det.

- Det var også en veldig begivenhetsrik dag i Norges Bank den dagen vi var der. Norge fikk sin første kvinnelige sentralbanksjef. Det ble også kunngjort en ny rentebeslutning, og Norges Bank oppjusterte rentebanen sin mer enn de har gjort før.

Hva er det mest nyttige dere har lært på Økonomisk institutt med tanke på å lykkes med å løse oppgavene dere fikk?

- Det var gøy å se at det vi har lært gjennom studiet er så tett knyttet opp mot arbeidet i Norges Bank. Oppgavene fokuserte hovedsakelig på makroøkonomi som vi har hatt gjennomgående på studiet, men også noe finans. 

- Økonomisk intuisjon er veldig viktig i konkurransen. Det er en viktig ferdighet vi har tilegnet oss fra ØI!

- Noe av det viktigste vi tok med oss inn i konkurransen, utenom faglig kunnskap, var et godt lagsamarbeid. Vi samarbeidet godt og hadde gode diskusjoner sammen, som var en avgjørende faktor til at vi lyktes under konkurransen. Det kan vi takke gode og verdifulle år på Økonomisk Institutt for! 

Vil dere oppfordre andre studenter på Økonomisk institutt til å melde seg på konkurransen neste år?

- Absolutt! Det var en veldig lærerik og spennende erfaring! Det var en fin mulighet til å bruke det vi har lært i løpet av studiene til å diskutere relevante økonomiske problemstillinger. Og det var inspirerende å ta et skritt ut av klasserommet – og inn i Norges Bank!

Bildet kan inneholde: smil, bukse, menneskelig, mote, stående.
 Økonomisk institutt feiret studentene med kaffe og kake. Fra venstre: Halvor Mehlum, Nikolina Pavlovic, Elisabeth Rustøen Skregelid, Irene Arveschoug Myklestu, Svein Olav Sæter og Steinar Holden. Foto: UiO.

Om Norges Bank case-NM

  • Norges Bank case-NM er en landsomfattende casekonkurranse for studenter i økonomi og finans på bachelor- og masternivå.

  • Det arrangeres delfinaler flere steder i landet, de tre beste lagene fra hver delfinale deltar på hovedfinalen i Oslo.

 

 

 

Publisert 6. apr. 2022 11:03 - Sist endret 6. apr. 2022 11:03