Kåkånomicsprisen 2020 til Karen Helene Ulltveit-Moe

Kverulantkatedralens økonomipris (KÅKÅnomics-prisen) 2020  er tildelt Karen Helene Ulltveit-Moe for sin gode evne til å utfordre etablerte sannheter.

KÅKÅnomics-prisen deles ut årlig på økonomifestivalen KÅKÅnomics. Festivalen arrangeres av det frittstående debatt- og litteraturhuset KÅKÅ kverulantkatedralen i Stavanger.Bilde av Karen Helene Ulltveit-Moe

Kandidater til KÅKÅnomics-prisen er en fagøkonom eller økonomiformidler som…
• har styrket det lokale, nasjonale eller internasjonale uenighetsfellesskapet om økonomi
• har hatt mot til å mene offentlig på en slik måte at etablerte sannheter i økonomifeltet utfordres
• har bidratt med ny og nødvendig kunnskap eller kunnskapsformidling til den økonomiske offentligheten
• har utfordret maktperspektiv, formidlet livslyst og vært irriterende god

Juryen mente i sin begrunnelse at årets prisvinner pekte seg spesielt ut, og at Ulltveit-Moe er irriterende god til å utfordre etablerte sannheter på langs og på tvers av alle de viktige dimensjonene: Forskning, politikk og generell konsensus. 

Videre sier juryen "Som oppnevnt til et offentlig utvalg har årets vinner frontet anbefalinger som er i strid med det politikerne ønsker, og står stødig når deres representanter avviser argumentene. I mangel av gode politiske motargumenter er årets prisvinner endog karakterisert som «mørke motkrefter». Det ligger en ærefull kverulantisk styrke i dette"

Økonomisk institutt gratulerer!

Publisert 22. okt. 2020 13:45 - Sist endret 23. mars 2022 15:04