Hva skal vi skatte av i fremtiden?

Under Januarkonferansen 2020 ble det sett nærmere på hva vi skal skatte av i fremtiden.

Ragnhild Camilla Schreiner presenterer rapport

Ragnhild Camilla Schreiner har vært med i regjeringens ekspertutvalg, som høsten 2019 la frem sine anbefalinger for hvordan skatteregimet knyttet til vannkraftverk kan forbedres. Foto: UiO

Steinar Holden, Ragnhild Camilla Schreiner og Karen Helene Ulltveit-Moe tok for seg hvordan utviklingen har vært de siste tiårene og hva konsekvensene kan være for økonomien, i dag og fremover.

Bakteppet for konferansen er regjeringens nye perspektivmelding, som legges fram til våren. Den vil som alle tidligere perspektivmeldinger trolig vise at vi har et inndekningsbehov frem i tid. Vi må arbeide mer, bruke mindre, og/eller øke skatteinntektene. Samtidig ser vi at skattegrunnlagene blir mer mobile, mens fremveksten av teknologigiganter utfordrer de tradisjonelle skatteregimene. 

I Norge er vi rike på naturressurser, og grunnrentebeskatning er en av flere viktige pilarer for det norske skattesystemet. Høsten 2019 la et regjeringsoppnevnt utvalg frem sine anbefalinger for hvordan skatteregimet knyttet til vannkraftverk kan forbedres. Rett etterpå la et annet offentlig utvalg frem sitt forslag til hvordan en grunnrenteskatt kan benyttes for å sørge for at fellesskapet får ta del i inntektene fra havbruksvirksomheten som benytter norske fjorder og kystområder. Utvalgenes rapporter har bidratt til atskillig debatt om grunnrenteskatt. 

Rapporten fra utvalget som har vurdert skattlegging av vannkraftverk kan lastes ned på regjeringen.no. 

Havbruksutvalgets rapport "Skattlegging av havbruksvirksomhet" kan lastes ned på regjeringen.no.

For program og linker til presentasjoner fra konferansen, gå til arrangementets hjemmeside.

 

Publisert 21. jan. 2020 13:18 - Sist endret 26. mars 2020 17:40