Ekspertutvalg ledet av Steinar Holden har avlevert rapport

Utvalget har sett på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene regjeringen har satt i verk for å hindre spredning av smitte fra koronaviruset.

Bilde av forsiden av rapporten.
Foto: Helsedirektoratet. Forside av rapporten.

Tirsdag 3. april overleverte ekspertgruppen ledet av Steinar Holden sin rapport til Helsedirektoratet. Rapporten tar for seg de samfunnsøkonomiske effektene av smittevernstiltakene og har vært en del av regjeringens beslutningsgrunnlag.

Rapporten kan leses her [PF]

Økonomisk institutt arrangerer 15.april webinar og paneldebatt om koronakrisens økonomi. Blant annet vil Steinar Holden presentere utvalgsrapporten. Gå til nettsiden til arrangementet.

Se tidligere nyhetssak om ekspertutvalget.

Publisert 8. apr. 2020 13:46 - Sist endret 8. apr. 2020 13:46