Våg å vite-pris til masteroppgave om utvinning av fossilt brennstoff og bærekraft

Han har laget en modell  som undersøker om utvinning av fossilt brennstoff er bærekraftig. Nå får Jørgen Larsen Våg å vite-prisen på 10 000 kroner for sin masteroppgave.

Bildet kan inneholde: fotografi, gatemote, klær, mote, yttertøy.

Flere funn: En viktig innsikt er at den sosiale temperaturtoleransen ikke har effekt for utfasingen av olje så fremt det finnes mer olje i bakken enn man i utgangspunktet bør bruke, sier Jørgen Larsen. (Foto: Erik Jacobsen/UiO) 

Det er sjette år på rad at Våg og vite-prisene deles ut på SV-fakultetet. Prisene ble etablert under fakultetets 50-årsjubileum i 2013, da som en gave fra rektoratet. Prisene går til masteroppgaver fra ulike fagområdet på fakultetet, som utfordrer etablerte sannheter i samfunnet og som samtidig holder et høyt faglig nivå. Årets Våg å vite-priser ble delt ut torsdag 21. desember av prorektor Gro Bjørnerud Mo og prodekan Ingjerd Hoëm.

Jørgen Larsen vant prisen i kategori 4: «Economics; samfunnsøkonomisk analyse, ESST; TIK» med oppgaven Optimal Extraction of Fossil Fuels when Emissions cause Climate Change, avlagt ved Økonomisk institutt. Jørgen Larsen har i forbindelse med sin masteroppgave laget en modell, som undersøker om utvinning av fossilt brennstoff er bærekraftig. Veileder har vært professor Christian Traeger.

 Refleksjoner fra prisvinneren:

- Hva er det viktigste funnet i din oppgave?

- Det viktigste funnet i min masteroppgave er litt øyet som ser. Bidraget var å lage en klimamodell med generell intertemporal substitusjonselastisitet. En viktig innsikt med det er at den intertemporale substitusjonselastisiteten og kurvaturen til skadene av klima påvirker ikke den optimale temperaturøkningen, bare transisjonsdynamikken mot stasjonærtilstanden. En annen viktig innsikt er at den sosiale temperaturtoleransen har ingen effekt for utfasingen av olje så fremt det finnes mer olje i bakken enn man i utgangspunktet bør bruke. En tredje viktig innsikt er at dagens forbruk av olje (og annet fossilt) kan være helt optimalt innenfor rimelige parameterverdier, derimot må trenden snu fra vekst i forbruket til årlig reduksjon.

- Hva betyr generell substitusjonselastisitet?

- At en husholdning er modellert med generell substitusjonselastisitet betyr at modellen ikke pålegger forutsetninger om hvordan husholdningen tilpasser seg ved endringer i inntekt eller prisene den møter i markedet. Det gjør modellen mer troverdig ettersom den kan forklare atferden til en husholdning uavhengig av hvordan den måtte ønske å tilpasse seg. En forutsetning i min modell er likevel at elastisiteten er konstant over tid.

- Hvorfor valgte du å skrive om dette temaet?

-  Jeg valgte temaet ut ifra at jeg ikke trodde på Hotellings-regel og jeg var nysgjerrig på å se om jeg kunne finne en troverdig story som fikk den til å bryte sammen. Det klarte jeg ikke. Med mindre markedet priser inn klimaendringer (det gjør de neppe), tilfører oppgaven min intet nytt når det kommer til Hotellings klassiske resultat.

- Hva betyr prisen for deg?

 Det er vanskelig å si. Jeg kjenner ikke begrunnelsen for at oppgaven min ble valgt eller kriteriene juryen har valgt ut ifra. Det blir spennende å se på seremonien.

- Hva er planene dine framover?

 Nå jobber jeg og er fornøyd med det. Senere har jeg gjerne lyst å ta en PhD med teoretisk fokus.

- Hva er drømmejobben?

 - Det vet jeg ikke. Er trolig litt bestemt av omstendighetene der og da. Men jo nærmere jeg kan jobbe med faget, jo bedre er det.

Vinnerne av de andre kategoriene av årets Våg å vite priser

Hva vil det si å være donor-unnfanget?  Hva skal til for å få en våpehvile til å vare? Og kan etnisk mangfold og fotball forebygge ekstremisme?    Det er aktuelle spørsmål til de tre andre Våg å vite-prisvinnerne:

I kategori 1: «Development geography; organisasjon, ledelse og arbeid; sosiologi; samfunnsgeografi; sosialantropologi» er årets vinner Martin Eggen Moseth. Han får Våg å vite- prisen for oppgaven: Donor Conception and Unknown Kin: Reconsidering Identity and Family through Anonymous and Deanonymized Relations, avlagt ved Sosialantropologisk institutt. I sin masteroppgave har Eggen Mogseth- kort fortalt-  undersøkt hva det kan innebære å være donorunnfanget, altså å være unnfanget via kjønnscelledonasjon.Veileder for Martin Eggen Moseth har vært professor Marit Melhuus.

I kategori 2: «Peace and conflict studies; statsvitenskap», er årets vinner Tora Sågård for oppgaven Causes of Ceasefire Failure A survival analysis, 1989-2017, avlagt ved Institutt for statsvitenskap I sin masteroppgave ser Tora Sågard på våpenhviler. Konkret undersøker hun hvorfor noen våpenhviler varer lenger enn andre. Veileder har vært professor Scott Gates.

I kategori 3 «Psykologi (master og profesjonsstudiet)» er årets vinner Ann-Cathrin Coenen for oppgaven: Investigating Ethnic Diversity in Soccer Teams as a Venue to Prevent Extremism: A Multi-Level Study, avlagt ved psykologisk institutt. I oppgaven undersøker Coenen etnisk i fotballag. Hun ser nærmere på om et slikt etnisk mangold kan brukes som en form for møteplass fr å avverge voldelig ekstremisme.  Veileder har vært førsteamanuesis Jonas R.Kunst.

Løse globale problemer i framtiden

- Kritisk kunnskap er kanskje særlig viktig i en tid med store nasjonale og globale utfordringer. Temaer som klima, økonomisk ulikhet, krig- og konfliktløsning, atomvåpen, energi og migrasjon er noen eksempler på de samfunnsutfordringene Norge og verden står overfor. Forhåpentligvis kan dere, som tar utdanning på SV-fakultetet i dag, være med på å løse noen av disse globale problemene i framtiden, sa prorektor Gro Bjørnerud Mo i sin hilsningstale under prisutdelingen. 

 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 21. nov. 2019 15:57 - Sist endret 11. juni 2020 09:30